Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
Il-Ġimgħa, 24 ta' April 2009 - Strasburgu
 Id-drittijiet tan-nisa fl-Afganistan
 L-appoġġ għall-Qorti Speċjali għas-Sierra Leone
 Is-sitwazzjoni umanitarja tal-persuni residenti fil-Kamp Ashraf
 Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà *
 Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà *
 Il-problema tat-tfassil tal-profil, b'mod partikulari fuq bażi ta' etniċità u razza, fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, fl-infurzar tal-liġi, l-immigrazzjoni u l-kontroll tad-dwana u tal-fruntieri
 Ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet u l-ġlieda kontra l-frodi - Rapport annwali 2007
 L-immunità parlamentari fil-Polonja
 Il-Governanza fil-PKS: il-Parlament Ewropew, il-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali u atturi oħra
 Statistika dwar prodotti għall-ħarsien tal-pjanti ***II
 Rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati ma' l-enerġija (tfassil mill-ġdid) ***I
 Kundizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-kostruzzjoni ***I
 Ħlasijiet transkonfinali fil-Komunità ***I
 In-negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi ***I
 Regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji ta' l-annimali mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem ***I
 Faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri *
 It-tassazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil fil-forma ta' pagamenti ta' mgħax *
 Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-evażjoni tat-taxxa marbuta mal-importazzjoni u ma’ transazzjonijiet oħra transkonfinali *
 L-istabbiliment ta' faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri
 Aspetti Regolatorji tan-Nanomaterjali
 Dibattitu annwali dwar il-progress li sar fl-2008 fil-qasam tal-Libertà, tas-Sigurtà u tal-Ġustizzja (AFSJ)
 Konklużjonijiet tas-Samit tal-G20
 Il-konsolidazzjoni tal-istabilità u l-prosperità fil-Balkani tal-Punent
 Il-Bożnja
 Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari u l-ġejjieni tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (NPT)
 Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità u tal-Protokoll mhux Obligatorju marbut magħha
 Il-25 rapport annwali mill-Kummissjoni dwar il-kontroll tal-applikazzjoni tad-dritt Komunitarju (2007)
Testi (861 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza