Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών όσον αφορά τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών *
 Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του Aldo Patriciello
 Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του Umberto Bossi
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
 Σύσταση προς την Επιτροπή όσον αφορά την καταγγελία 185/2005/ELB
 Ανάκτηση ατμών βενζίνης κατά τον ανεφοδιασμό μηχανοκίνητων οχημάτων ***I
 Εμπόριο προϊόντων φώκιας ***I
 Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς ***I
 Ρύπανση από τα πλοία και θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις ***I
 Ένδειξη, μέσω επισήμανσης, της κατανάλωσης ενέργειας και παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση) ***I
 Κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2010
 Ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κείμενα (628 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου