Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 5 mei 2009 - Straatsburg
 Wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, met betrekking tot de handelsnormen voor vlees van pluimvee *
 Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Aldo Patriciello
 Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van de heer Umberto Bossi
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering
 Aanbeveling aan de Commissie inzake klacht 185/2005/ELB
 Benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations ***I
 Handel in zeehondenproducten ***I
 Bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt ***I
 Verontreiniging vanaf schepen en sancties voor inbreuken ***I
 Vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten (herschikking) ***I
 Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2010
 Speciale Olympische Spelen in de Europese Unie
Teksten (442 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid