Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 5 maja 2009 r. - Strasburg
 Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych w zakresie norm handlowych odnoszących się do mięsa drobiowego *
 Wniosek Alda Patriciella o skorzystanie z immunitetu i przywilejów
 Wniosek Umberto Bossiego o skorzystanie z immunitetu poselskiego
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
 Zalecenie adresowane do Komisji w skardze 185/2005/ELB
 Odzyskiwanie oparów benzyny na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw ***I
 Handel wyrobami uzyskiwanymi z fok ***I
 Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych ***I
 Zanieczyszczenia pochodzące ze statków oraz sankcje w przypadku naruszenia prawa ***I
 Etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie (przekształcenie) ***I
 Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok 2010
 Olimpiady Specjalne w Unii Europejskiej
Teksty (442 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności