Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 5 maj 2009 - Strasbourg
 Ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna när det gäller handelsnormer för fjäderfäkött *
 Begäran om fastställelse av Aldo Patriciellos immunitet
 Begäran om fastställelse av Umberto Bossis immunitet
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
 Rekommendation till kommissionen i klagomål 185/2005/ELB
 Återvinning av bensinångor vid tankning av motorfordon ***I
 Handel med sälprodukter ***I
 Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål ***I
 Föroreningar förorsakade av fartyg och sanktioner för överträdelser ***I
 Märkning och standardiserad konsumentinformation (omarbetning) ***I
 Europaparlamentets budgetberäkning för 2010
 Special Olympics-tävlingarna i Europeiska unionen
Texter (424 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy