Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - Strasbourg
 Pysyvien valiokuntien toimivalta
 Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien lukumäärä
 Direktiivin ja yhteisen kalastuspolitiikan alalla tehtyjen 11 vanhentuneen päätöksen kumoaminen *
 Yhteisen kalastuspolitiikan alalla annettujen 14 vanhentuneen asetuksen kumoaminen *
 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuki maaseudun kehittämiseen *
 Vetoomuksia koskeva menettely (työjärjestyksen osan VIII muuttaminen)
 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttaminen
 Lisätalousarvio nro 4/2009
 Lisätalousarvio nro 5/2009
 Televisioiden energiamerkinnät
 Teemaohjelmaan "Valtiosta riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten rooli kehityksessä" liittyvä vuotuinen toimintaohjelma vuodelle 2009 (Osa II: kohdennetut hankkeet)
 Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen muuttaminen
 Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut, yksityisyyden suoja ja kuluttajansuoja ***II
 Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut ***II
 Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin ja virasto ***II
 Maanpäälliseen matkaviestinliikenteeseen varattavat taajuusalueet ***I
 Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin ***I
 Euroopan globalisaatiorahasto ***I
 Yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskeva talouden elvytysohjelma ***I
 Pääomavaatimuksia koskevat direktiivit ***I
 Yhteisön ohjelma rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi ***I
 Eläinten suojelu lopettamisen yhteydessä *
 Uudistettu sosiaalinen toimintaohjelma
 Työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistäminen
Tekstit (652 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö