Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2009 m. gegužės 6 d. - Strasbūras
 Nuolatinių komitetų įgaliojimai ir veiklos kryptys
 Tarpparlamentinės delegacijos, delegacijos jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalės parlamentinės asamblėjos
 Direktyvos ir vienuolikos nebeaktualių bendrosios žuvininkystės politikos srities sprendimų panaikinimas *
 14 nebeaktualių bendrosios žuvininkystės politikos srities reglamentų panaikinimas *
 Parama kaimo plėtrai naudojant Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP) *
 Darbo tvarkos taisyklių straipsnių dėl peticijų peržiūra
 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo pakeitimas
 Taisomojo biudžeto Nr. 4/2009 projektas
 Taisomojo biudžeto Nr. 5/2009projektas
 Energijos sunaudojimo ženklinimas ant televizorių
 Nevalstybinių subjektų ir vietos valdžios institucijų vaidmuo vystymosi procese
 Parlamento darbo tvarkos taisyklių bendra peržiūra
 Elektroninių ryšių tinklas ir paslaugos, privataus gyvenimo ir vartotojų apsauga **II
 Elektroninių ryšių tinklas ir paslaugos ***II
 Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI) ir Biuras ***II
 Dažnių juostos judriajam ryšiui ***I
 Vienodas požiūris į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris ***I
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ***I
 Programa skirta ekonomikos gaivinimui teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams ***I
 Kapitalo reikalavimų direktyvos ***I
 Bendrijos finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito programa ***I
 Gyvūnų apsauga juos žudant *
 Atnaujinta socialinė darbotvarkė
 Iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvi įtrauktis
Tekstai (637 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika