Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
L-Erbgħa, 6 ta' Mejju 2009 - Strasburgu
 In-numru u l-poteri tal-kumitati permanenti
 In-numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari, delegazzjonijiet lil kumitati parlamentari konġunti, delegazzjonijiet lill-kumitati ta' koperazzjoni parlamentari u l-Assemblej Parlamentari multilaterali
 Taħsir ta' direttiva u ta' 11-il Deċiżjoni li skadew fil-qasam tal-Politika Komuni tas-Sajd *
 Taħsir ta' erbatax–il Regolament li skadew fil-qasam tal-Politika Komuni tas-Sajd *
 L-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) *
 Reviżjoni tar-Regoli ta' Proċedura għal dak li għandu x'jaqsam mal-proċess tal-petizzjonijiet
 Emendi għall-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006
 Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 4/2009
 Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2009
 L-ittikkettjar tal-konsum tal-enerġija tat-televiżjoni
 Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-Programm Annwali ta’ Azzjoni għall-2009 għall-Atturi Mhux Statali u għall-Awtoritajiet Lokali fl-Iżvilupp (Parti II: Proġetti fil-Mira)
 Reviżjoni ġenerali tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
 L-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika ***II
 Networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi ***II
 L-Grupp ta' Regolaturi Ewropew fit-Telekomunikazzjonijiet (BEREC) u l-Uffiċċju ***II
 Il-firxiet ta' frekwenza għal komunikazzjonijiet mobbli ***I
 Trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jaħdmu għal rashom ***I
 L-istabbiliment tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni ***I
 Programm ta' rkupru ekonomiku: proġetti fil-qasam tal-enerġija ***I
 Id-Direttivi dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital ***I
 Programm Komunitarju għas-servizzi finanzjarji, ir-rappurtaġġ finanzjarju u l-ivverifikar ***I
 Il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt il-qatla *
 L-aġenda soċjali mġedda
 L-inklużjoni attiva tan-nies esklużi mis-suq tax-xogħol
Testi (687 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza