Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 6 mei 2009 - Straatsburg
 Bevoegdheden van de vaste commissies
 Interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde parlementaire commissies, delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen
 Intrekking van een richtlijn en van 11 achterhaalde beschikkingen en besluiten op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid *
 Intrekking van 14 achterhaalde verordeningen op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid *
 Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) *
 Wijziging van het Reglement (verzoekschriftenprocedure)
 Wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006
 Gewijzigde begroting nr. 4/2009
 Gewijzigde begroting nr. 5/2009
 Energie-etikettering van televisies
 Niet-overheidsactoren en lokale autoriteiten in het ontwikkelingsproces
 Algemene herziening van het Reglement
 Elektronische-communicatienetwerken en -diensten, privacybescherming en consumentenbescherming ***II
 Elektronische-communicatienetwerken en -diensten ***II
 Orgaan van regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) en het Bureau ***II
 Voor mobiele communicatie beschikbaar te stellen frequentiebanden ***I
 Gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen ***I
 Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering ***I
 Programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie ***I
 Kapitaalvereistenrichtlijnen ***I
 Gemeenschapsprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen ***I
 Bescherming van dieren bij het doden *
 Vernieuwde sociale agenda
 Actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten
Teksten (676 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid