Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 6 maja 2009 r. - Strasburg
 Uprawnienia komisji parlamentarnych
 Delegacje międzyparlamentarne, delegacje do wspólnych komisji parlamentarnych, delegacje do komisji współpracy parlamentarnej oraz wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych
 Uchylenie dyrektywy 83/515/EWG i 11 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa *
 Uchylenie 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa *
 Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) *
 Zmiana przepisów Regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji
 Zmiana porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.
 Projekt budżetu korygującego nr 4/2009
 Projekt budżetu korygującego nr  5/2009
 Etykiety efektywności energetycznej telewizorów
 Roczny program działania na rok 2009 dla podmiotów niepaństwowych i władz lokalnych w zakresie rozwoju (część II: projekty celowe)
 Ogólny przegląd Regulaminu PE
 Sieci łączności elektronicznej, dane osobowe i ochrona prywatności ***II
 Sieci i usługi łączności elektronicznej ***II
 Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ***II
 Pasma częstotliwości dla łączności komórkowej ***I
 Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek ***I
 Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ***I
 Program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki ***I
 Dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych ***I
 Wspólnotowy program wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych ***I
 Ochrona zwierząt podczas ich uśmiercania *
 Odnowiona agenda społeczna
 Aktywna integracja osób wykluczonych z rynku pracy
Teksty (669 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności