Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 6 mai 2009 - Strasbourg
 Atribuţiile comisiilor parlamentare
 Numărul delegaţiilor interparlamentare, al delegaţiilor la comisiile parlamentare mixte şi al delegaţiilor la comisiile parlamentare de cooperare şi la adunările parlamentare multilaterale
 Abrogarea unei directive şi a 11 decizii caduce din domeniul politicii comune de pescuit*
 Abrogarea a 14 regulamente caduce din domeniul politicii comune de pescuit *
 Sprijin pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) *
 Procedura privind petiţiile (modificarea titlului VIII din Regulamentul de procedură)
 Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 în ceea ce priveşte cadrul financiar multianual (modificare)
 Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2009
 Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2009
 Etichetarea energetică a televizoarelor
 Actorii nestatali și autoritățile locale în domeniul dezvoltării
 Revizuirea generală a Regulamentului de procedură
 Reţele şi servicii de comunicaţii electronice, protejarea vieţii private şi protecţia consumatorilor ***II
 Reţele şi servicii de comunicaţii electronice ***II
 Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și Oficiul ***II
 Benzile de frecvenţă pentru comunicaţiile mobile ***I
 Egalitatea de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă ***I
 Fondul european de ajustare la globalizare ***I
 Program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistenţă financiară comunitară pentru proiecte din domeniul energiei ***I
 Directivele privind condiţiile de creditare ***I
 Program comunitar de sprijinire a activităților specifice în domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare și al auditului ***I
 Protecţia animalelor în momentul uciderii *
 Agenda socială reînnoită
 Incluziunea persoanelor excluse de pe piaţa muncii
Texte (684 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate