Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 6. maj 2009 - Strasbourg
 Pristojnosti stalnih parlamentarnih odborov
 Medparlamentarne delegacije, delegacije v skupnih parlamentarnih odborih, delegacije v odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah
 Razveljavitev Direktive 83/515/EGS in 11 zastarelih odločb s področja skupne ribiške politike *
 Razveljavitev 14 zastarelih uredb na področju skupne ribiške politike *
 Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) *
 Postopek za peticije (Sprememba naslova VIII Poslovnika)
 Sprememba Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006
 Sprememba proračuna št. 4/2009
 Sprememba proračuna št. 5/2009
 Energetsko označevanje televizorjev
 Nedržavni akterji in organi lokalnih skupnosti v razvoju
 Splošna revizija Poslovnika Evropskega parlamenta
 Elektronska komunikacijska omrežja in storitve, varstvo zasebnosti in pravice uporabnikov ***II
 Elektronska komunikacijska omrežja in storitve ***II
 Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije in Urad ***II
 Frekvenčni pasovi za mobilne komunikacije ***I
 Enako obravnavanje moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost ***I
 Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji ***I
 Program za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom ***I
 Zahteve po lastnih sredstvih ***I
 Program za podpiranje posebnih dejavnosti na področju finančnih storitev, računovodskega poročanja in revizije ***I
 Zaščita živali pri usmrtitvi *
 Prenovljena socialna agenda
 Dejavno vključevanje oseb, izključenih s trga dela
Besedila (591 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov