Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Joi, 7 mai 2009 - Strasbourg
 Integrarea perspectivei de gen în relaţiile externe ale UE
 Noul rol şi noile responsabilităţi ale Parlamentului care decurg din Tratatul de la Lisabona
 Aspectele financiare ale Tratatului de la Lisabona
 Fondul european pentru refugiaţi pentru perioada 2008­2013 (modificarea Deciziei nr. 573/2007/CE) ***I
 Standarde minime pentru primirea solicitanţilor de azil (reformare) ***I
 Cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid (reformare) ***I
 Instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale (reformare)***I
 Crearea unui Birou European de Sprijin pentru Azil ***I
 Acordurile bilaterale între statele membre și țările terțe privind aspecte sectoriale și având ca obiect legea aplicabilă obligațiilor contractuale și necontractuale ***I
 Programul de cooperare în domeniul audiovizualului cu profesionişti din ţări terţe MEDIA Mundus ***I
 Norme comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare ***I
 Acorduri bilaterale între statele membre și țările terțe privind hotărîrile şi deciziile în materie matrimonială, a răspunderii părinteşti și a obligațiilor de întreținere *
 Situația din Republica Moldova
 Raport anual privind drepturile omului în lume în 2008
 Crearea unui spaţiu UE al justiţiei penale
 Impactul Tratatului de la Lisabona asupra dezvoltării echilibrului instituţional al Uniunii Europene
 Dezvoltarea relaţiilor dintre Parlamentul European şi parlamentele naţionale, în temeiul Tratatului de la Lisabona
 Punerea în aplicare a iniţiativei cetăţenilor
 Proiect de regulament al Comisiei privind (REACH), în ceea ce privește anexa XVII
 Iran: cazul Roxana Saberi
 Madagascar
 Cazul Manuel Rosales din Venezuela
Texte (933 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate