Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0252(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0001/2009

Ingivna texter :

A7-0001/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/09/2009 - 5.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0006

Antagna texter
PDF 188kWORD 29k
Tisdagen den 15 september 2009 - Strasbourg
Avtal mellan EG och Mongoliet om vissa luftfartsaspekter *
P7_TA(2009)0006A7-0001/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 september 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mongoliets regering om vissa luftfartsaspekter (KOM(2007)0731 – C7-0001/2009 – 2007/0252(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0731),

–   med beaktande av artiklarna 80.2 och 300.2 första stycket första meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0001/2009),

–   med beaktande av artiklarna 55, 90.8 och 46.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0001/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Mongoliet parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy