Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0133(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0002/2009

Внесени текстове :

A7-0002/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/09/2009 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0007

Приети текстове
PDF 262kWORD 33k
Вторник, 15 септември 2009 г. - Страсбург
Изменение на Споразумението между ЕО и Китай за морски транспорт *
P7_TA(2009)0007A7-0002/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на протокол за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и правителството на Китайска народна република, от друга страна (08127/2009 –13698/2008 – C7-0030/2009 – 2008/0133(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0405),

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (08127/2009),

–   като взе предвид протокола за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и правителството на Китайска народна република, от друга страна (13698/2008),

–   като взе предвид член 80, параграф 2 и член 300, параграф 2, алинея първа, първо изречение от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея 1 от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с него (C7-0030/2009),

–   като взе предвид член 55, член 90, параграф 8 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0002/2009),

1.  Одобрява сключването на протокола за изменение на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на правителството и парламента на Китайска народна република.

Правна информация - Политика за поверителност