Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0133(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0002/2009

Esitatud tekstid :

A7-0002/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/09/2009 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0007

Vastuvõetud tekstid
PDF 186kWORD 30k
Teisipäev, 15. september 2009 - Strasbourg
EÜ ja Hiina vaheline mereveoleping - Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine *
P7_TA(2009)0007A7-0002/2009

Euroopa Parlamendi 15. septembri 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut muutva protokolli sõlmimise kohta (08127/2009 – 13698/2008 – C7-0030/2009 – 2008/0133(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0405);

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (08127/2009);

–   võttes arvesse protokolli, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut (13698/2008);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 80 lõiget 2 ja artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0030/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55, artikli 90 lõiget 8 ja artikli 46 lõiget 1;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A7-0002/2009),

1.   kiidab lepingut muutva protokolli sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika