Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0133(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0002/2009

Ingivna texter :

A7-0002/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/09/2009 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0007

Antagna texter
PDF 192kWORD 30k
Tisdagen den 15 september 2009 - Strasbourg
Avtal mellan EG och Kina om sjötransport (Bulgariens och Rumäniens anslutning) *
P7_TA(2009)0007A7-0002/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 september 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan (08127/2009 – 13698/2008 – C7-0030/2009 – 2008/0133(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag (KOM(2008)0405),

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (08127/2009),

–   med beaktande av ett protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan (13698/2008),

–   med beaktande av artikel 80.2 och artikel 300.2 första stycket första meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0030/2009),

–   med beaktande av artikel 55, artikel 90.8 och artikel 46.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0002/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av protokollet om ändring av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Folkrepubliken Kina parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy