Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2046(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0009/2009

Indgivne tekster :

A7-0009/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/09/2009 - 5.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0011

Vedtagne tekster
PDF 111kWORD 35k
Tirsdag den 15. september 2009 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 7/2009
P7_TA(2009)0011A7-0009/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2009 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2009 for regnskabsåret 2009 (stormen "Klaus" i Frankrig) (12951/2009 - C7-0130/2009 - 2009/2046(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratom-traktatens artikel 177,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers(1) almindelige budget, særlig artikel 37 og 38,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, endeligt vedtaget den 18. december 2008(2),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

–   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2009 for regnskabsåret 2009, forelagt af Kommissionen den 22. juni 2009 (SEK(2009)0827),

–   der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 7/2009, vedtaget af Rådet den 7. september 2009 (12951/2009 - C7-0130/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 75 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0009/2009),

A.   der henviser til, at forslaget til ændringsbudget nr. 7 til det almindelige budget for 2009 omfatter anvendelsen af et beløb på 109,4 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra EU's Solidaritetsfond som følge af virkningerne af den storm, der ramte Frankrig i januar 2009,

B.   der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 7/2009 er formelt at opføre disse budgetmæssige tilpasninger i 2009-budgettet,

1.   noterer sig det foreløbige forslag til ændringsbudget nr. 7/2009, som er det fjerde ændringsbudget, der udelukkende vedrører EU's Solidaritetsfond;

2.   tager til efterretning, at midlerne til EU's Solidaritetsfond vil blive stillet til rådighed over kapitel 14 i De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, der vedrører de egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom, til finansiering af kapitel 13 06 i budgettet for 2009, der vedrører Solidaritetsfonden;

3.   godkender forslaget til ændringsbudget nr. 7/2009 uden ændringer;

4.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 69 af 13.3.2009.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik