Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2046(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0009/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0009/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/09/2009 - 5.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0011

Hyväksytyt tekstit
PDF 188kWORD 33k
Tiistai 15. syyskuuta 2009 - Strasbourg
Lisätalousarvio nro 7/2009
P7_TA(2009)0011A7-0009/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. syyskuuta 2009 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2009 varainhoitovuodeksi 2009, Klaus-myrsky Ranskassa (12951/2009 – C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2009(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 22. kesäkuuta 2009 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2009 varainhoitovuodeksi 2009 (SEC(2009)0827),

–   ottaa huomioon neuvoston 7. syyskuuta 2009 laatiman esityksen lisätalousarvioksi nro 7/2009 (12951/2009 – C7-0130/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0009/2009),

A.   ottaa huomioon, että lisätalousarviolla nro 7 vuoden 2009 yleiseen talousarvioon katetaan Ranskaa tammikuussa 2009 koetelleen myrskyn johdosta solidaarisuusrahastosta maksusitoumus- ja maksumäärärahoina käyttöön otettavat 109,4 miljoonaa euroa,

B.   ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 7/2009 tarkoituksena on ottaa tämä mukautus virallisesti vuoden 2009 talousarvioon,

1.   ottaa huomioon alustavan lisätalousarvioesityksen nro 7/2009, joka on neljäs pelkästään EU:n solidaarisuusrahastoon osoitettu lisätalousarvio;

2.   panee merkille, että Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoitus saadaan Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion tulojen luvusta 1 4, joka koskee päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisia bruttokansantuloon perustuvia omia varoja, ja että varat otetaan vuoden 2009 talousarvion lukuun 13 06, joka koskee solidaarisuusrahastoa;

3.   hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 7/2009 sellaisenaan;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUVL L 69, 13.3.2009.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö