Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2046(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0009/2009

Pateikti tekstai :

A7-0009/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/09/2009 - 5.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0011

Priimti tekstai
PDF 199kWORD 35k
Antradienis, 2009 m. rugsėjo 15 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 7/2009 projektas
P7_TA(2009)0011A7-0009/2009

2009 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2009 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7/2009 projekto, audra "Klausas" Prancūzijoje (12951/2009 – C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį ir į Euratomo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2009 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2008 m. gruodžio 18 d.(2),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į 2009 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto Nr. 7/2009 projektą, kurį Komisija pateikė 2009 m. birželio 22 d. (SEC(2009)0827),

–   atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 7/2009 projektą, kurį Taryba parengė 2009 m. rugsėjo 7 d. (12951/2009 – C7-0130/2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnį ir į V priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0009/2009),

A.   kadangi 2009 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr. 7 apima ES solidarumo fondo lėšų panaudojimą: įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, susiję su 2009 m. sausio mėn. Prancūziją užklupusios audros padariniais, sudaro 109,4 milijono eurų,

B.   kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 7/2009 projektą siekiama oficialiai įtraukti šiuos biudžeto pakeitimus į 2009 m. biudžetą,

1.   pažymi, kad preliminarus taisomojo biudžeto Nr. 7/2009 projektas, kuris yra ketvirtasis taisomasis biudžetas, skirtas tik ES solidarumo fondo lėšoms paskirstyti;

2.   pažymi, kad pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas, 2 straipsnio 1 dalies c punktą ES solidrumo fondo finansavimas bus užtikrintas remiantis Europos Bendrijų bendrojo biudžeto įplaukų 1 4 skyriaus nuostatomis dėl nuosavų išteklių, kurie apskaičiuojami pagal bendrąsias nacionalines pajamas, siekiant skirti lėšų 2009 m. biudžeto 13 06 skyriui dėl Solidarumo fondo;

3.   pritaria Taisomojo biudžeto Nr. 7/2009 projektui be pakeitimų;

4.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(2) OL L 69, 2009 3 13.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika