Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/2050(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0010/2009

Iesniegtie teksti :

A7-0010/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 15/09/2009 - 5.7
CRE 15/09/2009 - 5.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2009)0012

Pieņemtie teksti
PDF 206kWORD 39k
Otrdiena, 2009. gada 15. septembris - Strasbūra
Budžeta grozījuma Nr. 8/2009 projekts
P7_TA(2009)0012A7-0010/2009
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2009. gada 15. septembra rezolūcija par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 8 projektu par Eiropolu, Eurojust un OLAF (12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā EK līguma 272. pantu un Euratom līguma 177. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1), un it īpaši tās 37. un 38. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2008. gada 18. decembrī(2),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2009. gada budžeta grozījuma Nr. 8/2009 provizorisko projektu, ko Komisija iesniedza 2009. gada 3. jūlijā (COM(2009)0337),

–   ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 8/2009 projektu, ko Padome sagatavoja 2009. gada 7. septembrī (12952/2009 – C7-0131/2009),

–   ņemot vērā Reglamenta 75. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0010/2009),

A.   tā kā budžeta grozījuma Nr. 8/2009 projekts, kas attiecas uz 2009. gada vispārējo budžetu, skar šādus jautājumus:

   saistību apropriāciju palielinājumu dzīvnieku slimību apkarošanai un uzraudzības programmām un to dzīvnieku fiziskā stāvokļa uzraudzībai, kuri varētu radīt draudus sabiedrības veselībai saistībā ar kādu ārēju faktoru,
   budžeta posteņa "Augstplūsmas kodolreaktora darbība (HFR) ‐ augstplūsmas kodolreaktora papildprogrammas" izveidi,
   budžeta posteņa "Eiropas Policijas birojs ‐ pārejas izmaksas" izveidi,
   Kopienas finansējuma Eiropas Tiesu sadarbības vienībai (Eurojust) palielināšana,
   pārlabojumi OLAF amatu sarakstā;

B.   tā kā budžeta grozījuma Nr. 8/2009 projekta mērķis ir oficiāli iekļaut minētos budžeta pielāgojumus 2009. gada budžetā,

1.   apstiprina budžeta grozījuma Nr. 8/2009 projektu bez grozījumiem, ņemot vērā 2009. gada 1. septembra trialoga rezultātus(4);

2.   uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(2) OV L 69, 13.3.2009.
(3) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(4) Sk. pielikumu.


PIELIKUMS

TRIALOGS 2009. GADA 1. SEPTEMBRĪ

Secinājumu kopsavilkums

Saskaņā ar 47. punktu 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā, Eiropas Parlaments, Padome un Komisija vienojās par šādiem punktiem:

   pamatojoties uz informāciju, ko Komisija sniedza savā finanšu plānojumā, Eiropas Parlaments un Padome norāda, ka Eiropola kā Kopienas aģentūras finansēšanu var nodrošināt, iekļaujoties izdevumu maksimālajā apjomā, par ko panākta vienošanās 3.a izdevumu apakškategorijā daudzgadu finanšu shēmā (DFS) laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam; par attiecīgā gada summu lems katrā ikgadējā budžeta procedūrā;
   pamatojoties uz budžeta grozījuma provizorisko projektu Nr. 8/2009, ko iesniegusi Komisija, Eiropas Parlaments un Padome piekrīt pārejas izmaksām EUR 1 250 000 apmērā 2009. gadā, ko sedz ar līdzekļu pārdali daudzgadu finanšu shēmas (2007-2013) 3.a apakškategorijā;
   - Eiropas Parlaments un Padome lūdz Komisiju pēc iespējas ātrāk iesniegt kopējo pamatnostādņu projektu, lai īstenotu Iestāžu nolīguma 47. punktu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika