Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0094(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0005/2009

Předložené texty :

A7-0005/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/09/2009 - 4.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0014

Přijaté texty
PDF 408kWORD 40k
Čtvrtek, 17. září 2009 - Štrasburk
Období intervence 2009 a 2010, pokud se jedná o máslo a sušené odstředěné mléko *
P7_TA(2009)0014A7-0005/2009

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. září 2009 o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1234/2007 ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů"), pokud jde o období intervence 2009 a 2010 u másla a sušeného odstředěného mléka (KOM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0354),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0103/2009),

–   s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 2 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0005/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala Parlament, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)
Článek 2a
Změna nařízení (ES) č. 72/2009
Čl. 4 bod 8 nařízení Rady (ES) č. 72/2009 ze dne 19. ledna 2009 o úpravách společné zemědělské politiky změnou nařízení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nařízení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/20071 se zrušuje.
_________
1Úř. věst. L 30, 31. 1. 2009, s. 1.
Právní upozornění - Ochrana soukromí