Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0094(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0005/2009

Indgivne tekster :

A7-0005/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/09/2009 - 4.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0014

Vedtagne tekster
PDF 68kWORD 41k
Torsdag den 17. september 2009 - Strasbourg
Interventionsperioderne i 2009 og 2010 for smør og skummetmælkspulver *
P7_TA(2009)0014A7-0005/2009

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. september 2009 om forslag til Rådets forordning om fravigelse af forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) for så vidt angår interventionsperioderne i 2009 og 2010 for smør og skummetmælkspulver (KOM(2009)0354 - C7-0103/2009 - 2009/0094(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0354),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0103/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 2,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0005/2009),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)
Artikel 2a
Ændring af forordning (EF) nr. 72/2009
Artikel 4, nr. 8, i Rådets forordning (EF) nr. 72/2009 af 19. januar 2009 om ændringer af den fælles landbrugspolitik ved ændring af forordning (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 320/2006, (EF) nr. 1405/2006, (EF) nr. 1234/2007, (EF) nr. 3/2008 og (EF) nr. 479/2008 samt om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1883/78, (EØF) nr. 1254/89, (EØF) nr. 2247/89, (EØF) nr. 2055/93, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 2596/97, (EF) nr. 1182/2005 og (EF) nr. 315/20071 udgår.
_________
1EUT L 30 af 31.1.2009, s. 1.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik