Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0094(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0005/2009

Pateikti tekstai :

A7-0005/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/09/2009 - 4.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0014

Priimti tekstai
PDF 395kWORD 40k
Ketvirtadienis, 2009 m. rugsėjo 17 d. - Strasbūras
Sviestui ir nugriebto pieno milteliams 2009 ir 2010 m. taikomos intervencijos laikotarpiai *
P7_TA(2009)0014A7-0005/2009

2009 m. rugsėjo 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamento) dėl sviestui ir nugriebto pieno milteliams 2009 ir 2010 m. taikomos intervencijos laikotarpių (COM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0354),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7–0103/2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A7–0005/2009),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)
2a straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 72/2009 pakeitimas
2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 72/2009 dėl bendros žemės ūkio politikos pakeitimų, iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 320/2006, (EB) Nr. 1405/2006, (EB) Nr. 1234/2007, (EB) Nr. 3/2008 ir (EB) Nr. 479/2008 bei panaikinančio reglamentus (EEB) Nr. 1883/78, (EEB) Nr. 1254/89, (EEB) Nr. 2247/89, (EEB) Nr. 2055/93, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 2596/97, (EB) Nr. 1182/2005 ir (EB) Nr. 315/20071, 4 straipsnio 8 punktas išbraukiamas.
_________
1OL L 30, 2009 1 31, p. 1.
Teisinė informacija - Privatumo politika