Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0094(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0005/2009

Iesniegtie teksti :

A7-0005/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 17/09/2009 - 4.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2009)0014

Pieņemtie teksti
PDF 345kWORD 41k
Ceturtdiena, 2009. gada 17. septembris - Strasbūra
2009. un 2010. gada intervences periodi sviestam un vājpiena pulverim *
P7_TA(2009)0014A7-0005/2009

Eiropas Parlamenta 2009. gada 17. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (Vienotā TKO regula) attiecībā uz 2009. un 2010. gada intervences periodiem sviestam un vājpiena pulverim (COM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0354),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0103/2009),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 2. daļu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A7-0005/2009),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)
2.a pants
Regulas (EK) Nr. 72/2009 grozījums
Svītro 4. panta 8. punktu Padomes 2009. gada 19. janvāra Regulā (EK) Nr. 72/2009 par izmaiņām kopējā lauksaimniecības politikā, izdarot grozījumus Regulās (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 320/2006, (EK) Nr. 1405/2006, (EK) Nr. 1234/2007, (EK) Nr. 3/2008, un (EK) Nr. 479/2008 un atceļot Regulas (EEK) Nr. 1883/78, (EEK) Nr. 1254/89, (EEK) Nr. 2247/89, (EEK) Nr. 2055/93, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 2596/97, (EK) Nr. 1182/2005 un (EK) Nr. 315/20071.
_________
1OV L 30, 31.1.2009., 1. lpp.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika