Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0094(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0005/2009

Ingivna texter :

A7-0005/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 4.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0014

Antagna texter
PDF 253kWORD 39k
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg
Interventionsperioder 2009 och 2010 för smör och skummjölkspulver *
P7_TA(2009)0014A7-0005/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 september 2009 om förslaget till rådets förordning om undantag från förordning (EG) nr 1234/2007 ("enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden") vad gäller interventionsperioderna 2009 och 2010 för smör och skummjölkspulverr (KOM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0354),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0103/2009),

–   med beaktande av artikel 55 och 46.2 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0005/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)
Artikel 2a
Ändring av förordning (EG) nr 72/2009
Artikel 4.8 i rådets förordning (EG) nr 72/2009 av den 19 januari 2009 om ändring av den gemensamma jordbrukspolitiken genom ändring av förordningarna (EG) nr 247/2006, (EG) nr 320/2006, (EG) nr 1405/2006, (EG) nr 1234/2007, (EG) nr 3/2008 och (EG) nr 479/2008 samt genom upphävande av förordningarna (EEG) nr 1883/78, (EEG) nr 1254/89, (EEG) nr 2247/89, (EEG) nr 2055/93, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 2596/97, (EG) nr 1182/2005 och (EG) nr 315/20071ska utgå.
_________
1EUT L 30, 31.1.2009, s. 1.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy