Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0084(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0004/2009

Внесени текстове :

A7-0004/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/09/2009 - 4.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0015

Приети текстове
PDF 261kWORD 32k
Четвъртък, 17 септември 2009 г. - Страсбург
Схеми за директно подпомагане на земеделски стопани в рамките на Общата селскостопанска политика *
P7_TA(2009)0015A7-0004/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (COM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0321),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0093/2009),

–   като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1, от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0004/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност