Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0084(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0004/2009

Předložené texty :

A7-0004/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/09/2009 - 4.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0015

Přijaté texty
PDF 194kWORD 31k
Čtvrtek, 17. září 2009 - Štrasburk
Režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky *
P7_TA(2009)0015A7-0004/2009

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. září 2009 o návrhu nařízení Rady o změně nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (KOM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0321),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0093/2009),

–   s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0004/2009),

1.   schvaluje návrh Komise;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala Parlament, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Právní upozornění - Ochrana soukromí