Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0084(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0004/2009

Esitatud tekstid :

A7-0004/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/09/2009 - 4.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0015

Vastuvõetud tekstid
PDF 185kWORD 29k
Neljapäev, 17. september 2009 - Strasbourg
Põllumajandustootjate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ühise põllumajanduspoliitika raames *
P7_TA(2009)0015A7-0004/2009

Euroopa Parlamendi 17. septembri 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (KOM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0321);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0093/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 46 lõiget 1;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A7-0004/2009),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika