Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0084(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0004/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0004/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/09/2009 - 4.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0015

Hyväksytyt tekstit
PDF 183kWORD 30k
Torstai 17. syyskuuta 2009 - Strasbourg
Yhteisen maatalouspolitiikan suorat tukijärjestelmät *
P7_TA(2009)0015A7-0004/2009

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. syyskuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 muuttamisesta (KOM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0321),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0093/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A7-0004/2009),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö