Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0084(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0004/2009

Pateikti tekstai :

A7-0004/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/09/2009 - 4.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0015

Priimti tekstai
PDF 191kWORD 31k
Ketvirtadienis, 2009 m. rugsėjo 17 d. - Strasbūras
Bendrosios tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisyklės *
P7_TA(2009)0015A7-0004/2009

2009 m. rugsėjo 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (COM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0321),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0093/2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį bei 46 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A7-0004/2009),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Teisinė informacija - Privatumo politika