Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0084(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0004/2009

Ingivna texter :

A7-0004/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 4.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0015

Antagna texter
PDF 193kWORD 30k
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg
System för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken *
P7_TA(2009)0015A7-0004/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 september 2009 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (KOM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0321),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0093/2009),

–   med beaktande av artikel 55 och 46.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0004/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy