Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2624(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0025/2009

Pateikti tekstai :

B7-0025/2009

Debatai :

PV 16/09/2009 - 13
CRE 16/09/2009 - 13

Balsavimas :

PV 17/09/2009 - 4.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0017

Priimti tekstai
PDF 298kWORD 78k
Ketvirtadienis, 2009 m. rugsėjo 17 d. - Strasbūras
EB ir Tadžikistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas
P7_TA(2009)0017B7-0025/2009

2009 m. rugsėjo 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tadžikistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Centrinės Azijos, ypač į 2003 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl Turkmėnistano ir Centrinės Azijos(1), 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl ES strategijos Centrinės Azijos atžvilgiu(2) ir 2006 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių ir demokratijos išlygos Europos Sąjungos susitarimuose(3),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. rugsėjo 2 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tadžikistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą(4),

–   atsižvelgdamas į partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus (PBS), kuriuos ES sudarė su Uzbekistanu, Kirgiztanu ir Kazachstanu (visi šie susitarimai galioja nuo 1999 m.),

–   atsižvelgdamas į šiuose susitarimuose nustatytas išlygas dėl žmogaus teisių,

–   atsižvelgdamas į dabartinį ES ir Tadžikistano santykių pagrindą, ES ir buvusios Tarybų Sąjungos prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą, kurį pakeis PBS, kai jį ratifikuos visos ES valstybės narės ir Tadžikistanas, ir jam pritars Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į tai, kad PBS su Tadžikistanu ratifikavo visos 27 Europos Sąjungos valstybės narės ir Tadžikistanas,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 11 d. pasirašytą Europos bendrijos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Tadžikistano Respublikos laikinąjį susitarimą dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų, kuris galioja nuo 2005 m. gegužės mėn.(5),

–   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2007 m. birželio 21–22 d. priimtą ES naujos partnerystės su Centrine Azija strategiją,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. birželio mėn. Tarybos ir Komisijos parengtą ir Europos Vadovų Tarybai skirtą bendrą pažangos ataskaitą dėl ES strategijos Centrinės Azijos atžvilgiu įgyvendinimo ir joje pateikiamą vertinimą, kad strategija sėkmingai vykdoma,

–   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2007 m. kovo 8–9 d. priimtą veiksmų planą dėl Europos energetikos politikos (2007–2013),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 26 d. rezoliuciją dėl bendros Europos užsienio politikos energetikos srityje kūrimo(6),

–   atsižvelgdamas į pirmąjį oficialų susitikimą, įvykusį 2008 m. spalio mėn., vykdant ES ir Tadžikistano dialogą žmogaus teisių tema, ir susitikimo metu parengtą sąrašą rekomendacijų, į kurias, tikimasi, bus tinkamai atsižvelgiama šiuo metu vykdant teisines reformas,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 10 ir 11 d. Dušanbėje įvykusį pirmąjį ES ir Tadžikistano pilietinės visuomenės seminarą žmogaus teisių klausimais ir į tai, kad 2009 m. rugsėjo 23 d. Dušanbėje vyks dialogas žmogaus teisių tema,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. spalio mėn. Dušanbėje surengtą ir ES remtą tarptautinę konferenciją narkotikų tema,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. vasario 10 d. vykusį Užsienio reikalų komiteto ir Tadžikistano prezidento Emomali Rahmono keitimąsi nuomonėmis,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6–8 d. Dušanbėje vykusį Europos Parlamento ir Tadžikistano parlamento (Majlisi) ketvirtąjį tarpparlamentinį susitikimą,

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. rugsėjo 17 d. poziciją(7) dėl PBS su Tadžikistanu sudarymo,

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.   kadangi Centrinės Azijos šalys, kurioms priklauso ir Tadžikistanas, yra svarbiame Europos ir Azijos sankirtos taške ir kadangi istoriškai ir tradiciškai jos yra svarbi šių žemynų sandūros ir tranzito tarp jų vieta,

B.   kadangi ES yra labai suinteresuota regiono saugumu ir stabilumu, demokratinių institucijų plėtra ir stiprinimu, taip pat pagarba žmogaus teisėms ir teisės viršenybės regione principui, nes visų pirma strateginiai, politiniai ir ekonominiai įvykiai ir didesnis skaičius tarpregioninio masto problemų Centrinėje Azijoje taip pat turi tiesioginį ir netiesioginį poveikį pačios ES interesams,

C.   kadangi naujoji ES strategija Centrinės Azijos atžvilgiu skirta politiniam dialogui gerinti bei ES ir jos partnerių Centrinėje Azijoje ryšiams stiprinti, laikantis vertybių, kuriomis grindžiama ES,

D.   kadangi Tadžikistanas, turintis bendrą daugiau kaip 1300 km besidriekiančią sieną su Afganistanu, yra pagrindinis regiono subjektas pasienyje su Afganistanu, siekiant ES ir tarptautiniu mastu kovoti su prekyba narkotikais, ekstremizmu ir išvengti pavojaus regiono saugumui,

E.   kadangi ES politikos Tadžikistano atžvilgiu tikslai visų pirma apima paramą, skirtą skurdui mažinti, geram valdymui užtikrinti ir reformoms vykdyti, taip pat regioniniu lygmeniu teikiamą paramą, skirtą veiksmingesnei kovai su prekyba narkotikais ir organizuotu nusikalstamumu, ir kadangi, siekdama minėtųjų tikslų, ES pagal savo sienų valdymo ir su narkotikais susijusių veiksmų Centrinėje Azijoje (angl. BOMCA/CADAP) programas visų pirma teikia pagalbą sienų valdymo srityje,

F.   kadangi PBS su Tadžikistanu numatomi įsipareigojimai ir bendradarbiavimas readmisijos ir neteisėtos imigracijos kontrolės srityse; kadangi turėtų būti sudarytas atskiras susitarimas, kuriame būtų išsamiai išdėstytas šio bendradarbiavimo pobūdis,

G.   kadangi 1997 m. baigėsi pilietinis karas, kurio metu sunaikinta infrastruktūra ir institucijos ir padaryta tokia didelė žala ekonomikai, kad Tadžikistanas tapo skurdžiausia buvusia Tarybų Sąjungos respublika; kadangi nors Tadžikistane per pastaruosius metus ir vyko intensyvus atkūrimo procesas, maždaug 60 proc. gyventojų ir toliau gyvena labai skurdžiai, o skurdesniuose regionuose vis dar nėra galimybių gauti sveikatos priežiūros paslaugų ir mokytis; kadangi tadžikai labai priklauso nuo pinigų, kuriuos siunčia migrantai darbuotojai, tačiau šioms pajamoms gresia didelis pavojus dėl ekonominės krizės regione ir todėl labai svarbu padėti Tadžikistanui sukurti tvarią ir patikimą vidaus ekonomikos sistemą,

H.   kadangi Tadžikistano gimstamumo rodiklis yra didžiausias Centrinėje Azijoje, tačiau beveik 40 proc. iš 7,3 mln. jo gyventojų sudaro jaunesni nei 15 metų asmenys; kadangi žvelgiant į šalies ateitį itin svarbu sukurti patikimą švietimo sistemą,

I.   kadangi pagrindinė Tadžikistano ekonomikos varomoji jėga – medvilnės ir aliuminio gamyba, tačiau šių prekių kainos pasaulinėje rinkoje krenta; kadangi Tadžikistanas neturi naftos ir turi labai mažai dujų ir keletą kartų susidūrė su didelėmis energijos stygiaus problemomis, nors turi didelius hidroelektros energijos išteklius,

J.   kadangi institucinė, teisinė ir finansinė aplinka nėra palanki Tadžikijos įmonių vystymuisi ir jai reikia didelių paskatų,

K.   kadangi Tadžikistanas priklauso nuo užsienio ir humanitarinės pagalbos ir kadangi beveik pusė jo darbo jėgos yra užsienyje, daugiausia Rusijoje, ir remia namuose esančias šeimas siunčiamais pinigais,

L.   kadangi iširus Tarybų Sąjungai nutrūko ir įprasti ekonominiai ryšiai bei sužlugo regioninės rinkos, ir tai prisideda prie dabartinio ekonominio nuosmukio; kadangi ES turėtų imtis visų priemonių, siekdama atkurti šio regiono šalių tarpusavio pasitikėjimą ir tokiu būdu padėti atnaujinti regioninį bendradarbiavimą,

M.   kadangi Tadžikistanas gauna paramą ne tik pagal Vystomojo bendradarbiavimo priemonę, bet dalyvauja ir keliose šiuo metu vykdomose regioninės programose,

N.   kadangi prezidentas E. Rahmon, nors ir akivaizdžiai gyventojų remiamas, nuolat persekiojo visus opozicijos atstovus ir veiksmingai pašalino valdžių atskyrimo sistemą, kurią buvo ketinama taikyti remiantis 1997 m. taikos susitarimu,

O.   kadangi ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių tarnybos (ODIHR) rinkimų stebėjimo galutiniame panešime pažymima apie tikro pasirinkimo ir prasmingo pliuralizmo stoką per 2006 m. prezidento rinkimus,

P.   kadangi visuotinai pripažįstama, jog korupcijos esama ir ji plinta visais lygmenimis, ir kadangi didelė dalis iš tarptautinių rėmėjų gaunamų lėšų nepanaudojama deramai,

Q.   kadangi pilietinė visuomenė vis dar kuriasi, tikram jos vystymuisi dažnai trukdė vyriausybė ir jai dar teks nueiti ilgą kelią, kol jos potencialu bus galima naudotis norint paskatinti žmogiškojo matmens vystymąsi šalyje; kadangi kai kuri religinių grupių veikla ribojama reikalaujant ją registruoti Valstybiniame religinių reikalų komitete ir taikant kitas ribojamąsias priemones, numatytas neseniai priimtame įstatyme dėl žodžio laisvės ir religinių asociacijų,

1.   džiaugiasi tuo, jog Tadžikistanas pareiškė, kad jis įsipareigoja bendradarbiauti su ES, pageidauja didinti prekybos su ES mastą ir skatinti švietimo ryšius ir kad jis imsis konkrečių priemonių svarbiose socialinės gerovės, sveikatos, švietimo, kovos su korupcija ir žmogaus teisių padėties gerinimo srityse, siekdamas įrodyti, kad minėtuosius įsipareigojimus vertina rimtai;

2.   žino, kad Tadžikijos vyriausybė smarkiai nusivylusi dėl to, kad PBS iki šiol nėra sudarytas, ypač atsižvelgiant į ES poziciją, kad būtina atitinkamai imtis diferencijuotos politikos, kadangi politinės, ekonominės, socialinės ir kitos sąlygos Centrinės Azijos šalyse labai skirtingos; todėl pareiškia, kad ketina suteikti pritarimą, ir tikisi, kad PBS bus kaip įmanoma greičiau sudarytas;

3.   mano, kad jo pritarimas tam, kad būtų sudarytas šis PBS, yra kaip ženklas apie norą bendradarbiauti su Tadžikistanu, ir yra paskata Tadžikistanui imtis visų būtinų veiksmų siekiant vykdyti labai reikalingas reformas; vis dėlto visų pirma atkreipia Tadžikistano dėmesį į sąlygas, išdėstytas žmogaus teisių nuostatoje (sustabdymo nuostata);

4.   mano, kad visapusiškas PBS plėtojimas ir dvišalių santykių stiprinimas turėtų būti grindžiamas tiksliu ir laiku atliekamu pagrindinėse srityse padarytos pažangos vertinimu, todėl ragina Komisiją nustatyti aiškius palyginamus vertinimo kriterijus ir sąlygas;

Ekonominė padėtis

5.   atkreipia dėmesį į tai, kad Tadžikistanas patiria didelių ekonominių sunkumų, ir į jo pažeidžiamą transporto ir energetikos sistemą, ir yra labai susirūpinęs dėl to, kad nuo 2009 m. gegužės mėn. dėl ekonomikos krizės poveikio ir silpno žemės ūkio sektoriaus 1,5 mln. žmonių neturi pakankamai maisto;

6.   ragina Tadžikijos vyriausybę iš esmės spręsti tiekimo problemą ir peržiūrėti pernelyg ambicingų projektų, kurie visiškai nepadeda patenkinti pagrindinių ir neatidėliotinų gyventojų poreikių, politiką; taip pat ragina stiprinti regionų rinkas ir gerinti vietos gamybą bei skubiai įgyvendinti paramos maistu ir darbo vietų kūrimo programas;

7.   ragina Tadžikijos vyriausybę kuo skubiau taisyti itin blogą švietimo ir sveikatos sektorių padėtį, nes dėl to kyla pavojus, kad kitos kartos gali turėti naujų socialinių problemų ir dėl to bus pakenkta šalies ateičiai;

8.   taip pat pažymi, kad dėl nuolatinio skurdo skatinama prekyba narkotikais, o kai kuriuose pranešimuose daroma prielaida, kad 30–50 proc. šalies ekonominės veiklos susijusi su prekyba narkotikais;

9.   ragina Tadžikistaną racionaliai ir demokratiškai pasinaudoti savo didžiulėmis su hidroelektros energija susijusiomis galimybėmis ir atsižvelgti į žemupio šalių, kurios paprastai priklauso nuo saugaus sezoninio vandens srauto, reiškiamą susirūpinimą; todėl ragina Komisiją dėti visas pastangas siekiant palengvinti bendrų projektų, kurie apimtų visus galimus susijusius regiono veikėjus, rengimą pagal ES standartus;

10.   ragina Tadžikistaną atlikti struktūrinius pokyčius, siekiant pagerinti investicinę aplinką užsienio įmonėms;

11.   ragina Tadžikistaną iki galo įgyvendinti būtinas ekonomines reformas ir visų pirma pabrėžia žemės ūkio reformų būtinybę, kad ūkininkai galėtų išsilaisvinti iš skolų ir pereiti nuo vilnamedžių monokultūros prie alternatyvių žemės ūkio plėtojimo galimybių;

Politinė padėtis

12.   pripažįsta, kad Tadžikistanas yra gana stabili šalis, nes nesama išorės grėsmės ar gerai organizuoto vietinio maišto požymių; tačiau pažymi, kad esama valdymo spragų požymių (pavyzdžiui, dėl 2008 m. smurto protrūkių ir demonstracijų Badachšano autonominiame kalnų regione, taip pat neseniai vykdytos saugumo operacijos rytiniame Tavildaro regione, kurioje dalyvavo vyriausybės pajėgos, ginkluotos buvusios opozicijos grupės ir užsienio kovotojai), dėl kurių kilo klausimų, susijusių su prezidento autoritetu; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad dėl padėties, kai vyrauja skurdas, klesti korupcija ir stiprėja autoritarinis valdymas, ateityje gali padidėti politinio, ekonominio ir socialinio nestabilumo pavojus;

13.   primena Tadžikistanui apie Tūkstantmečio vystymosi tikslus ir ES paramą, skiriamą, kad būtų dedama daug pastangų siekiant pažangos šioje srityje;

14.   atkreipia dėmesį į Tadžikistano parlamento, kuriame vyrauja prezidentui pritarianti Demokratinė liaudies partija, sudėtį; smerkia tai, kad opozicinės partijos nustumtos į šalį, o galimi varžovai įkalinti arba ištremti; atsižvelgdamas į tai, kad prezidentas žadėjo 2010 m. surengti rinkimus, ragina Tadžikijos vyriausybę vykdyti savo įsipareigojimą dėl demokratijos ir leisti kurtis tikrai daugiapartinei politinei sistemai bei atnaujinti rinkimų įstatymą (pvz., leisti veikti nepartiniams stebėtojams, panaikinti registracijos mokestį kandidatams, užtikrinti didesnį skaidrumą skaičiuojant balsus, pateikiant ir pristatant balsavimo rezultatus);

15.   kritikuoja NVO taikomus apribojimus ir tai, kad Tadžikistane nesama įtakingos ir matomos pilietinės visuomenės veiklos, kadangi dėl šio stygiaus gali būti kenkiama būsimai demokratijos plėtrai, ir pakartoja, kad visuose visuomenės sluoksniuose reikia vykdyti didelio masto reformas ir gerbti žmogaus teises;

16.   pažymi, kad korupcija plačiai pripažįstama kaip didžiausia Tadžikistano problema, iš dalies taip yra todėl, kad trūksta teisinės kultūros ir šalis negali mokėti deramo atlygio savo valstybės tarnautojams; nori matyti įrodymų, kad įstatymas dėl korupcijos, kovos su korupcija agentūra ir šiuo metu vykdoma plataus užmojo 2008–2012 m. kovos su korupcija strategija, yra daugiau nei parodomieji veiksmai;

17.   ragina Tadžikistaną pradėti taikyti visiško skaidrumo ekonomikos sektoriuje politiką, kuri apimtų visų iš valstybės valdomų įmonių (šalies viduje ir užsienyje), pvz., Tadžikijos aliuminio įmonės "Talco" ir energetikos įmonės "Barqi Tojik", viešąją apskaitą, taip pat užtikrinti medvinės sektoriaus finansavimo skaidrumą;

Regioniniai klausimai

18.   atkreipia dėmesį į Tadžikistano vaidmenį, susijusį su Afganistano geografine kaimynyste, ir į atitinkamas su narkotikais, terorizmu ir ekstremizmu susijusias problemas, ir pažymi Tadžikistano galimybes sukurti modernią ir funkcionuojančią valstybę, kuri galėtų veikti kaip užkarda, sauganti nuo ekstremizmo, plintančio ir iš Afganistano ir esančio pačiame regione; pažymi tolesnių ryšių su Tadžikistanu svarbą, siekiant padėti, kad jis galėtų veikti kaip stabili ir funkcionuojanti valstybė; nurodo, kad kova su terorizmu negalima naudotis kaip dingstimi susidoroti su opozicija arba jai įbauginti ir kad ši kova turi būti vykdoma visapusiškai gerbiant žmogaus teises ir pilietines laisves;

19.   pažymi, kad energija ir vanduo – tai pagrindinai dalykai, susiję su žmonių saugumu ir tarpvalstybiniais ryšiais Centrinėje Azijoje; ypatingą dėmesį atkreipia į Tadžikistano ir Uzbekistano ginčą dėl energetikos (remiantis liudijamais, inter alia, Uzbekistanas laikinai, bet nepaskelbęs uždarė sieną, nutraukė dujų tiekimą ir dvigubai padidino kainas) ir Uzbekistano ir Kirgiztano ginčą dėl vandens; atsižvelgdamas į šias aplinkybes, ragina skubiai surengti regioninio lygmens konsultacijas racionalaus energetikos išteklių naudojimo klausimu;

Žmogaus teisės

20.   rimtai susirūpinęs dėl žmogaus teisių pažeidimų Tadžikistane, už kuriuos beveik nebaudžiama ir kurie yra labai įvairūs, pvz., vyriausybės ir nusikalstamų grupuočių daromas spaudimas teismams ir teisėjams, spaudimas žiniasklaidai, plačiai paplitę moterų teisių pažeidimai, naudojimasis vaikų darbu, mokinių ir studentų išnaudojimas nuimant vilnamedžių derlių, darbuotojų gyvenimo sąlygos, kurias JAV įsikūrusi organizacija "Freedom House" įvardija kaip finansinę vergovę, pasibaisėtinos įkalinimo sąlygos, įskaitant kankinimą ir kitas blogo elgesio formas, ir prekyba žmonėmis;

21.   taigi džiaugiasi tuo, kad pradedamas oficialus ir į rezultatus orientuotas ES ir Tadžikistano dialogas žmogaus teisių tema; mano, kad plėtojant dvišalius santykius pažanga šioje srityje labai svarbi; pabrėžia, kad į šį dialogą svarbu formaliai ir iš esmės įtraukti Tadžikistane veikiančias NVO;

22.   apgailestauja dėl to, kad naujajame nevyriausybinių organizacijų įstatyme, parengtame pagal Rusijos įstatymo pavyzdį, numatyti varginantys registravimo ir perregistravimo reikalavimai;

23.   pabrėžia, kad nors pagal Tadžikijos įstatymus ir užtikrinama žodžio ir spaudos laisvė, valdžios institucijos dažnai baugina ar trukdo laisvai ar kritiškai kalbėti asmenims, kurie nesutinka su vyriausybės politika; taip pat kritikuoja tai, kad įvairiais būdais grasinama nepriklausomos žiniasklaidos priemonėms ir jos kontroliuojamos, kad vykdytų vidaus cenzūrą;

24.   taip pat susirūpinęs dėl to, kad mažėja religijos laisvės ir kad pagal naująjį prezidento 2009 m. kovo 25 d. pasirašytą įstatymą dėl religijos draudžiama praktikuoti daugelį religijų ir už įstatymo ribų gali būti paskelbta daugybė religinių bendruomenių;

25.   pabrėžia, kad moterų diskriminacija ir smurtas prieš jas vis dar yra itin paplitusi problema; prašo Komisijos parengti ad hoc programas siekiant moterims suteikti daugiau galimybių ir ragina Tadžikijos valdžios institucijas dėti visas pastangas, kad būtų nutraukti moterų teisių pažeidimai ir palengvintos moterų galimybės siekti teisingumo;

26.   susirūpinęs pažymi, kad 2007 m. nacionalinių tradicijų ir ritualų laikymosi įstatyme nustatyti griežti apribojimai susiję su tuo, kaip tadžikai turi rengtis ar švęsti tradicines šventes;

27.   apgailestauja dėl paplitusio kankinimų taikymo ir atkreipia dėmesį į tai, kad kankinimo apibrėžimas Tadžikistano įstatymuose vis dar netobulas ir dar kartą ragina priimti visas reikalingas priemones, kurios padėtų užtikrinti, jog bus laikomasi JT konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą nuostatų ir visų pirma baudžiamojon atsakomybėn patraukti pareigūnus, atsakingus už žeminamą ar blogą elgesį, taip pat ragina ratifikuoti konvencijos fakultatyvinį protokolą (angl. OPCAT), pagal kurį leidžiama vykdyti įkalinimo įstaigų stebėseną; taip pat ragina visiškai panaikinti mirties bausmę;

28.   pažymi, kad Tadžikistano parlamento komitetui, atsakingam už teisinius klausimus ir žmogaus teises, pavesta tikrinti, ar įstatymai atitinka žmogaus teisių nuostatas, tačiau jo veikla nebuvo labai veiksminga;

29.   palankiai vertina tai, kad neseniai buvo paskirtas ombudsmenas ir ragina Tadžikistano vyriausybę užtikrinti visišką jo nepriklausomumą;

Tarptautinė bendruomenė

30.   ragina tarptautinius rėmėjus imtis visų galimų veiksmų siekiant paskatinti ir paremti gyvybingos ir dinamiškos pilietinės visuomenės kūrimąsi ir paskatinti nepriklausomą žiniasklaidą, kad ji informuotų apie valstybinę korupciją ir apie tai, kaip naudojamos tarptautinės lėšos;

31.   ragina Komisiją, kad ji, bendradarbiaudama su Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare, užtikrintų, kad į demokratijos ir žmogaus teisių klausimus būtų visapusiškai atsižvelgiama visais dialogo su Tadžikistanu lygmenimis ir kad ES pasiūlytų bet kokią Tadžikistano šiose srityse prašomą pagalbą;

32.   pabrėžia, kad daugiau lėšų reikėtų skirti tiesiogiai vietos valdžios institucijoms ir pilietinei visuomenei, iškeliant skaidrumo ir galimybės patikrinti lėšų naudojimą sąlygą;

33.   ragina Komisiją reguliariai jam pranešti apie įvykius demokratijos ir žmogaus teisių srityse ir visapusiškai informuoti Užsienio reikalų komitetą apie pažangą, pasiektą vykdant politinį dialogą; ragina Tarybą dalyvauti žmogaus teisių dialoge su Tadžikistanu;

34.   ragina Komisiją kaip įmanoma greičiau pradėti derybas su Tadžikistano vyriausybe dėl PBS įgyvendinamųjų susitarimų, pvz., dėl readmisijos ir neteisėtos imigracijos kontrolės, sudarymo;

35.   atsižvelgdamas į Tadžikistano kaip tranzitinės valstybės vaidmenį gabenant narkotikus iš kaimyninio Afganistano į Rusiją ir Vakarų Europą, ragina ES toliau didinti paramą, skirtą kovos su šia veikla Tadžikistane priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant Tadžikistano narkotikų kontrolės agentūros finansavimui, ir nepakenkiant tarpvalstybinei prekybai, kuri yra gyvybiškai svarbi pasienio regionų ekonominiam vystymuisi;

36.   atkreipia dėmesį į tai, kad Tadžikistane yra nesprogusių kasetinių bombų, ir ragina labiau finansuoti jų nukenksminimą;

o
o   o

37.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir Tadžikistano Respublikos vyriausybei.

(1) OL C 82 E, 2004 4 1, p. 639.
(2) OL C 184 E, 2009 8 6, p. 49.
(3) OL C 290 E, 2006 11 29, p. 107.
(4) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0375.
(5) OL L 340, 2004 11 16, p. 2.
(6) OL C 219 E, 2008 8 28, p. 206.
(7) Priimti tekstai, P7_TA(2009)0018.

Teisinė informacija - Privatumo politika