Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2624(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0025/2009

Texte depuse :

B7-0025/2009

Dezbateri :

PV 16/09/2009 - 13
CRE 16/09/2009 - 13

Voturi :

PV 17/09/2009 - 4.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2009)0017

Texte adoptate
PDF 422kWORD 91k
Joi, 17 septembrie 2009 - Strasbourg
Acordul de parteneriat şi de cooperare CE / Tadjikistan
P7_TA(2009)0017B7-0025/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 17 septembrie 2009 referitoare la încheierea Acordului de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tadjikistan, pe de altă parte

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Asia Centrală, în special pe cele din 23 octombrie 2003 referitoare la Turkmenistan, inclusiv Asia Centrală(1), din 20 februarie 2008 referitoare la strategia UE pentru Asia Centrală(2) și din 14 februarie 2006 privind clauza referitoare la drepturile omului și la democrație din acordurile Uniunii Europene(3),

–   având în vedere Poziţia sa din 2 septembrie 2008 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului și a Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tadjikistan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană(4),

–   având în vedere Acordurile de parteneriat și de cooperare (APC) încheiate între UE și Uzbekistan, Kârgâzstan și Kazahstan, în vigoare din 1999,

–   având în vedere clauzele referitoare la drepturile omului incluse în aceste acorduri,

–   având în vedere cadrul actual de desfășurare a relațiilor dintre UE și Tadjikistan, Acordul comercial și de cooperare dintre UE și fosta Uniune Sovietică, care va fi înlocuit de un acord de parteneriat și de cooperare după ratificarea acestuia de către toate statele membre ale Uniunii Europene și de Tadjikistan și emiterea unui aviz conform al Parlamentului European,

–   având în vedere ratificarea APC cu Tadjikistan de către toate cele 27 state membre UE și de cătreTadjikistan,

–   având în vedere Acordul interimar privind comerțul și aspecte legate de comerț dintre Comunitatea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Republica Tadjikistan, pe de altă parte, semnat la 11 octombrie 2004 și în vigoare din mai 2005(5),

–   având în vedere adoptarea de către Consiliul European, la 21 şi 22 iunie 2007, a Strategiei UE privind un nou parteneriat cu Asia Centrală,

–   având în vedere Raportul comun din iunie 2008 înaintat Consiliului European de Consiliu și de Comisia Europeană cu privire la punerea în aplicare a strategiei UE pentru Asia Centrală, precum și opinia exprimată în raport conform căreia punerea în aplicare a strategiei cunoaște o bună desfășurare,

–   având în vedere Planul de acțiune al Consiliului European (2007-2013), pentru o politică energetică pentru Europa, adoptat de Consiliul European la 8 şi 9 martie 2007,

–   având în vedere Rezoluția sa din 26 septembrie 2007, intitulată "Spre o politică externă europeană comună în domeniul energiei(6)",

–   având în vedere prima reuniune din cadrul dialogului oficial pentru drepturile omului dintre UE și Tadjikistan, care a avut loc în octombrie 2008, precum și lista de recomandări elaborată în timpul reuniunii, care ar trebui luate în considerare în mod corespunzător în cadrul reformelor juridice în desfășurare,

–   având în vedere primul seminar al societății civile desfășurat în perioada 10-11 iulie 2009 pe tema drepturilor omului și la care au participat reprezentanți ai UE și ai Tadjikistanului, precum și dialogul pentru drepturile omului ce urmează să aibă loc în Dushanbe la 23 septembrie 2009,

–   având în vedere conferința internațională privind consumul de droguri sponsorizată de UE, care a avut loc la Dushanbe în octombrie 2008,

–   având în vedere schimbul de opinii dintre Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European și Emomali Rahmon, Președintele Tadjikistanului, din 10 februarie 2009,

–   având în vedere cea de-a patra reuniune interparlamentară a Parlamentului European și a parlamentului din Tadjikistan (Majlisi), care a avut loc la Dushanbe, în perioada 6-8 aprilie 2009,

–   având în vedere poziţia sa din 17 septembrie 2009(7) referitoare la încheierea APC cu Tadjikistanul,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât țările din Asia Centrală, printre care și Tadjikistanul, sunt situate la o intersecție foarte importantă între Europa și Asia și întrucât acestea au reprezentat, din punct de vedere istoric și în mod tradițional, un loc semnificativ de întâlnire și de tranzit între cele două continente;

B.   întrucât securitatea și stabilitatea, dezvoltarea și consolidarea instituțiilor democratice, respectarea drepturilor omului și a statului de drept în această regiune reprezintă chestiuni de interes major pentru UE, mai ales deoarece evoluțiile strategice, politice și economice și provocările din ce în ce mai mari la nivel transregional din Asia Centrală afectează, atât direct, cât și indirect, și interesele UE;

C.   întrucât noua strategie UE pentru Asia Centrală are ca obiectiv îmbunătățirea dialogului politic și consolidarea legăturilor dintre Europa și partenerii săi din Asia Centrală, în concordanță cu valorile pe care este fondată UE;

D.   întrucât Tadjikistanul, care are o graniță comună cu Afganistanul de mai mult de 1 300 km, este un actor regional esențial în zona de frontieră cu Afganistanul în cadrul eforturilor Uniunii Europene și ai altor actori internaționali de combatere a traficului de droguri, extremismului și a amenințărilor la adresa insecurității regionale;

E.   întrucât obiectivele politicii UE privind Tadjikistanul vizează cu precădere acordarea de sprijin pentru diminuarea sărăciei, pentru buna guvernare și reforme, precum și pentru lupta mai eficientă, pe plan regional, împotriva traficului cu droguri și a crimei organizate și întrucât UE acordă asistență în acest sens, în special în domeniul gestionării frontierelor în Asia Centrală, prin intermediul programului BOMCA și al programului de acțiune împotriva drogurilor în Asia Centrală, CADAP;

F.   întrucât APC cu Tadjikistanul prevede angajamente și acțiuni de cooperare cu privire la readmisie și controlul imigrației ilegale; întrucât ar trebui încheiat un acord separat de stabilire a detaliilor acestei cooperări;

G.   întrucât, războiul civil care a luat sfârșit în 1997 a distrus infrastructura și instituțiile și a ruinat economia Tadjikistanului, făcând-o cea mai săracă dintre economiile republicilor fostei Uniuni Sovietice; întrucât, în ciuda faptului că Tadjikistanul a cunoscut în ultimii ani o perioadă de revenire puternică, aproximativ 60 % din populația Tadjikistanului trăiește în continuare într-o sărăcie extremă, iar serviciile medicale și învățământul rămân în continuare inaccesibile populației din zonele mai sărace; întrucât populația tadjică este dependentă într-o mare măsură de sumele de bani trimise de lucrătorii imigranți, acest venit fiind însă serios amenințat de criza economică din regiune, ajutorul acordat Tadjikistanului pentru dezvoltarea unui sistem economic durabil și solid dovedindu-se, prin urmare, de importanță primordială;

H.   întrucât în Tadjikistan se înregistrează cea mai ridicată rată a nașterilor din Asia Centrală, aproape 40% din cei 7,3 milioane de locuitori fiind tineri cu vârste sub 15 ani; întrucât dezvoltarea unui sistem educațional performant este hotărâtoare pentru viitorul țării;

I.   întrucât unul dintre principalele motoare economice ale Tadjikistanului îl reprezintă producția de bumbac și de aluminiu, dar prețurile acelor mărfuri sunt în scădere pe piața mondială; întrucât în Tadjikistan nu există petrol, iar rezervele de gaz sunt reduse și întrucât, în ciuda existenței unor rezerve hidroelectrice însemnate, țara a cunoscut o penurie acută de energie;

J.   întrucât cadrul instituțional, juridic și financiar nu este favorabil dezvoltării întreprinderilor tadjice și necesită să fie stimulat în mod semnificativ;

K.   întrucât Tadjikistanul depinde de ajutor extern și umanitar și întrucât aproape jumătate din forța de lucru lucrează în străinătate, în principal în Rusia, trimițând sume de bani familiilor de acasă;

L.   întrucât dezmembrarea Uniunii Sovietice a adus cu sine perturbări în cadrul relațiilor economice tradiționale și pe piețele regionale, fapt care agravează situația economică dificilă actuală; întrucât UE ar trebui să depună toate eforturile în scopul reconstruirii încrederii între țările din regiune, favorizând în acest fel reluarea relațiilor de cooperare regională;

M.   întrucât, pe lângă faptul că primește ajutor prin Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, Tadjikistanul participă la mai multe programe regionale în desfășurare;

N.   întrucât Președintele Rahmon, deși se bucură, în aparență, de sprijinul populației, a reprimat în mod sistematic orice formă de opoziție și a desființat sistemul de diviziune a puterii care trebuia garantat prin acordul de pace încheiat în 1997;

O.   întrucât, în raportul final de observare a alegerilor elaborat de OSCE/ODIHR (Biroul pentru instituții democratice și drepturile omului al OSCE), s-a constatat în cadrul alegerilor prezidențiale din 2006 absența unei opțiuni reale și a unui pluralism demn de acest nume;

P.   întrucât este admis pe scară largă caracterul endemic și generalizat la toate nivelurile al corupției și întrucât o mare parte din fondurile primite de la donatori internaționali nu este utilizată în scopurile prevăzute;

Q.   întrucât societatea civilă, aflată încă în formare, evoluția sa veritabilă fiind adesea împiedicată de guvern, are încă un drum lung de parcurs până la valorificarea potențialului său de dezvoltare umană în această țară; întrucât anumite activități ale unor grupuri religioase au fost limitate de introducerea obligativității de înregistrare la Comisia de stat pentru probleme religioase și de alte măsuri restrictive prevăzute de o lege recent adoptată privind libertatea de conștiință și asociațiile cu caracter religios;

1.   salută faptul că Tadjikistanul și-a afirmat în mod elocvent angajamentul de a coopera cu UE, că dorește să îmbunătățească relațiile comerciale cu UE și să promoveze legăturile în domeniul învățământului, precum și că va implementa măsuri specifice în domenii-cheie, precum asistența socială, sănătatea, învățământul, combaterea corupției și îmbunătățirea situației drepturilor omului, pentru a dovedi că ia în serios resprectivele angajamente;

2.   constată dezamăgirea profundă a guvernului tadjic legată de faptul că APC nu a fost încă încheiat, având în vedere mai ales poziția UE conform căreia este absolut esențial să își diferențieze politicile, în funcție de condițiile politice, economice, sociale și de altă natură foarte diferite din statele Asiei Centrale; intenționează, prin urmare, să își exprime acordul și speră că APC va fi cât mai curând încheiat;

3.   consideră că, exprimându-și acordul pentru încheierea APC, transmite un semnal al voinței sale de a stabili relații cu Tadjikistanul și că încurajează această țară să ia toate măsurile necesare pentru realizarea reformelor de o necesitate vitală; atrage totuși atenția Tadjikistanului mai ales asupra condițiilor menționate în clauza privind drepturile omului, respectiv clauza suspensivă;

4.   consideră că elaborarea completă a APC și consolidarea relațiilor bilaterale ar trebui să fie bazate pe o evaluare exactă și întocmită la timp a progreselor realizate în domeniile esențiale și, în acest sens, îndeamnă Comisia să definească o serie clară de parametri și condiții;

Situația economică

5.   constată dificultățile grave de natură economică pe care le cunoaște Tadjikistanul, precum și fragilitatea infrastructurilor sale de transport și energie și își exprimă profunda îngrijorare privind faptul că, în mai 2009, din cauza efectelor crizei economice și a deficiențelor din sectorul agricol, 1,5 milioane de oameni se aflau într-o situație de nesiguranță alimentară;

6.   îndeamnă guvernul tadjic să rezolve problema legată de aprovizionare care stă la baza acestei situații, și să își revizuiască politica proiectelor prea ambițioase care nu soluționează nevoile fundamentale și imediate ale populației; îndeamnă acesta, de asemenea, să consolideze piețele regionale și să îmbunătățească nivelul producției locale, precum și să implementeze de urgență programe de ajutor pentru aprovizionarea cu hrană și programe de creare a locurilor de muncă;

7.   invită guvernul din Tadjikistan să rezolve urgent situația dezastruoasă din sectoarele învățământului și sănătății, care amenință să creeze un nou val de probleme sociale pentru generațiile viitoare, şi să submineze viitorul țării;

8.   observă, de asemenea, că sărăcia profundă contribuie la intensificarea comerțului cu droguri, anumite rapoarte sugerând că 30-50 % din activitatea economică a țării este legată de traficul de narcotice;

9.   îndeamnă Tadjikistanul să își folosească imensul potențial hidroelectric într-o manieră rațională și democratică, luând în considerare preocuparea țărilor din aval care se bazează dintotdeauna pe fluxuri hidrologice sezoniere sigure; îndeamnă, în acest sens, Comisia să depună toate eforturile pentru a facilita dezvoltarea proiectelor comune cu participarea tuturor actorilor regionali implicați și în conformitate cu standardele UE;

10.   îndeamnă Tadjikistanul să introducă modificări structurale în vederea îmbunătățirii climatului de investiții pentru întreprinderile străine;

11.   îndeamnă Tadjikistanul să aplice pe deplin reformele economice necesare, punând accentul pe necesitatea introducerii reformelor agricole pentru a permite agricultorilor să nu mai aibă datorii și să facă trecerea de la monocultura bumbacului la alte activități agricole;

Situația politică

12.   recunoaște că Tadjikistanul este o țară cu o situație destul de stabilă, neexistând niciun indiciu privind vreo amenințare externă sau vreo insurgență locală bine organizată; constată totuși unele semne de instabilitate a regimului (de exemplu, manifestările violente și demonstrațiile din 2008 din regiunea autonomă montană Badakhshan, precum și atacurile recente din zona estică Tavildara în care s-au înfruntat forțele guvernamentale și fosta opoziție armată și grupuri militante străine), care au ridicat semne de întrebare cu privire la controlul pe care îl deține președintele țării); atrage, de asemenea, atenția asupra faptului că există temerea că sărăcia înrădăcinată, corupția larg răspândită, precum și un guvern din ce în ce mai autoritar pot, în viitor, crește riscul de instabilitate politică, economică și socială;

13.   reamintește Tadjikistanului de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului și de sprijinul acordat de UE eforturilor serioase depuse pentru a realiza progrese în această zonă;

14.   atrage atenția asupra structurii parlamentare din Tadjikistan, dominată de Partidul Democrat Popular (PDP) pro-prezidențial; regretă faptul că partidele de opoziție au fost marginalizate, iar potențialii rivali trimiși în închisoare sau exilați; invită guvernul tadjic, din perspectiva alegerilor promise de președinte pentru anul 2010, să respecte angajamentele luate cu privire la democratizare, permițând dezvoltarea unui sistem politic pluripartit și revizuind legea electorală (de exemplu prin autorizarea prezenței observatorilor imparțiali, anularea taxei de înscriere a candidaților și prin asigurarea unei transparențe mai mari la numărarea și afișarea voturilor);

15.   critică restricțiile impuse ONG-urilor și absența unei activități influente și vizibile a societății civile din Tadjikistan, deoarece această absență ar putea submina progresul democratic viitor, și reafirmă necesitatea realizării de reforme importante și a respectării drepturilor omului în toate sectoarele societății;

16.   observă că se recunoaște la scară largă faptul că în Tadjikistan corupția reprezintă o problemă majoră, această situație datorându-se în parte absenței unei culturi juridice și a incapacității sistemului de a-și plăti corect funcționarii; ar dori să constate dovada că legea privind corupția, Agenția pentru combaterea corupției și ambițioasa strategie anticorupție pentru 2008-2012, actualmente în vigoare, sunt mai mult decât măsuri de formă;

17.   invită Tadjikistanul să instituie o politică a transparenței totale în sectorul economic, inclusiv în contabilitatea finanțelor publice privind ansamblul veniturilor provenind de la întreprinderile aflate în proprietatea statului (înregistrate atât în țară, cât și în străinătate), ca de exemplu "Tajik Aluminium Company" (Talco), și compania de electricitate Barqi Tojik, precum și transparența în finanțarea sectorului bumbacului;

Chestiuni regionale

18.   subliniază rolul Tadjikistanului în virtutea vecinătății sale geografice cu Afganistanul și în aspectele legate de droguri, terorism și extremism și observă că Tadjikistanul prezintă potențialul de a crea un stat modern și funcțional, capabil să își asume rolul de zid de protecție împotriva extinderii extremismului din Afganistan și din regiune; subliniază importanța aprofundării relațiilor cu Tadjikistanul pentru a ajuta această țară să existe ca stat stabil și funcțional; subliniază faptul că lupta împotriva terorismului nu poate fi folosită ca pretext pentru reprimarea sau intimidarea forțelor de opoziție și că acesta trebuie să fie dusă cu respectarea deplină a drepturilor omului și a libertăților civile;

19.   observă că, în Asia Centrală, energia și apa sunt aspecte-cheie pentru securitatea oamenilor și relațiile dintre state; atrage în mod deosebit atenția asupra disputei pe tema energiei dintre Tadjikistan și Uzbekistan (evidențiată și de închiderea temporară neanunțată a frontierei de către Uzbekistan, întreruperea de către acesta a aprovizionării cu gaz și dublarea prețurilor), precum și asupra diferendelor cu Uzbekistanul și Kârgâzstanul care au avut ca obiect apa; solicită, în acest sens, consultări urgente la nivel regional privind utilizarea rațională a resurselor energetice;

Drepturile omului

20.   își exprimă profunda îngrijorare cu privire la încălcarea drepturilor omului în Tadjikistan, fapt care rămâne, practic, nepedepsit și care se manifestă sub diverse forme, inclusiv a presiunii exercitate atât de guvern, cât și de rețelele criminale asupra instanțelor și a judecătorilor, a presiunii asupra mijloacelor de comunicare, a încălcării numeroase a drepturilor femeilor, a exploatării prin muncă a copiilor, precum și a studenților, inclusiv minori, folosiți la culesul bumbacului, a unor condiții de viață ale lucrătorilor descrise de organizația americană "Freedom House" ca fiind de "servitute financiară", a unor condiții deplorabile în închisori, printre care tortura și alte forme de maltratare, precum și a traficului cu persoane;

21.   salută, în acest sens, inițierea unui dialog oficial și orientat spre obținerea de rezultate privind drepturile omului între Tadjikistan și UE; consideră că progresele în acest domeniu sunt hotărâtoare în dezvoltarea relațiilor bilaterale; subliniază importanța implicării oficiale și substanțiale în cadrul acestui dialog a ONG-urilor care își desfășoară activitatea în Tadjikistan;

22.   își exprimă regretul în legătură cu legea privind organizațiile neguvernamentale, elaborată după modelul legii rusești, prin care au fost introduse cerințe oneroase pentru înregistrare și re-înregistrare;

23.   subliniază faptul că, în ciuda faptului că legea tadjică garantează libertatea de exprimare și de presă, persoanele în dezacord cu politicile guvernamentale sunt supuse adeseori de către autorități la acte de intimidare, fiind descurajate să se exprime liber sau critic; critică, de asemenea, faptul că presa independentă este supusă unor diverse acțiuni de intimidare și control care o obligă să practice autocenzura;

24.   își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la limitarea continuă a libertății religioase și că noua lege privind religia, semnată de președintele țării la 25 martie 2009, interzice numeroase practici religioase și permite scoaterea în afara legii a unui număr însemnat de comunități religioase, obligându-le să intre în clandestinitate;

25.   subliniază faptul că discriminarea și violența împotriva femeilor continuă să fie probleme foarte răspândite; îndeamnă Comisia să creeze programe ad-hoc pentru a ameliora oportunitățile femeilor și solicită autorităților tadjice să depună toate eforturile pentru a stopa abuzurile împotriva drepturilor femeilor și pentru a facilita accesul acestora la justiție;

26.   ia, cu îngrijorare, notă de legea din 2007 privind respectarea tradițiilor și ritualurilor naționale, care impune restricții asupra modului în care tadjicii se îmbracă sau sărbătoresc evenimente tradiționale;

27.   deplânge utilizarea generalizată a torturii, subliniază faptul că definirea torturii este încă incompletă în legislația tadjică și solicită, din nou, adoptarea tuturor măsurilor necesare în vederea garantării respectării Convenției ONU împotriva torturii și a altor tratamente și pedepse crude, inumane și degradante, în special prin aducerea în fața justiției a funcționarilor care se fac vinovați de tratament degradant sau de rele tratamente și solicită, de asemenea, ratificarea protocolului opțional (OPCAT) care permite monitorizarea centrelor de detenție; solicită, de asemenea, abolirea totală a pedepsei cu moartea;

28.   constată că comisia parlamentară tadjică pentru probleme juridice și drepturile omului a fost însărcinată să examineze legislația în ceea ce privește respectarea dispozițiilor referitoare la drepturile omului, dar că activitatea acestei comisii nu a fost foarte eficientă;

29.   salută recenta numire a Ombudsmanului și invită guvernul tadjik să garanteze deplina sa independență;

Comunitatea internațională

30.   îndeamnă donatorii internaționali să ia toate măsurile pentru a încuraja și susține crearea unei societăți civile viabile și dinamice și pentru a încuraja mijloacele de comunicare independente să abordeze problema corupției statului și a fluxului fondurilor internaționale;

31.   invită Comisia să se asigure, în cooperare cu președinția Consiliului Uniunii Europene, că democrația și drepturile omului sunt luate pe deplin în considerare la toate nivelurile dialogului său cu Tadjikistanul, precum și că UE oferă acestei țări tot sprijinul necesar în respectivele domenii;

32.   subliniază necesitatea de a orienta mai multe fonduri direct către autoritățile locale și societatea civilă, cu condiția existenței transparenței și a posibilității de a efectua verificări;

33.   invită Comisia să prezinte, în mod regulat, rapoarte Parlamentului European în legătură cu situația din Tadjikistan privind democrația și drepturile omului și să furnizeze Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European toate detaliile privind progresele realizate în contextul dialogului politic; îndeamnă Consiliul să găsească modalități de implicare a Parlamentului în dialogul privind drepturile omului cu Tadjikistanul;

34.   îndeamnă Comisia să inițieze cât mai curând negocieri cu guvernul tadjic pentru încheierea de acorduri de punere în aplicare a APC, cum ar fi cel cu privire la readmisie și controlul imigrației ilegale;

35.   având în vedere rolul Tadjikistanului ca țară de tranzit pentru drogurile provenind din țara vecină, Afganistan, către Rusia și Europa Occidentală, îndeamnă UE să își intensifice în continuare sprijinul acordat măsurilor de combatere a acestor activități în Tadjikistan, în special prin finanțarea Agenției tadjice pentru controlul drogurilor, fără a afecta comerțul transfrontalier, care este esențial dezvoltării economice a regiunilor frontaliere;

36.   atrage atenția asupra existenței în Tadjikistan a unor bombe cu dispersie neexplodate și solicită mărirea fondurilor alocate dezamorsării acestora;

o
o   o

37.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului Republicii Tadjikistan.

(1) JO C 82 E, 1.4.2004, p. 639.
(2) JO C 184 E, 6.8.2009, p.49.
(3) JO C 290 E, 29.11.2006, p. 107.
(4) Texte adoptate, P6_TA(2008)0375.
(5) JO L 340, 16.11.2004, p. 2.
(6) JO C 219 E, 28.8.2008, p. 206.
(7) Texte adoptate, P7_TA(2009)0018.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate