Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2004/0176(AVC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0007/2009

Внесени текстове :

A7-0007/2009

Разисквания :

PV 16/09/2009 - 13
CRE 16/09/2009 - 13

Гласувания :

PV 17/09/2009 - 4.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0018

Приети текстове
PDF 266kWORD 32k
Четвъртък, 17 септември 2009 г. - Страсбург
Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Република Таджикистан ***
P7_TA(2009)0018A7-0007/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество, установяващо партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна (12475/2004 – 11803/2004 – C6-0118/2005 – 2004/0176(AVC))

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета и на Комисията (COM(2004)0521),

–   като взе предвид проекта на споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна (12475/2004 и 11803/2004),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 300, параграф 3, алинея втора от Договора за ЕО, както и член 44, параграф 2, член 47, параграф 2, последно изречение, член 55, член 57, параграф 2, член 63, първи параграф, точка 3, член 71, член 80, параграф 2, член 93, член 94, член 133 и член 181а от него (C6-0118/2005),

–   като взе предвид член 101 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на Комисията по външни работи (A7-0007/2009),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Република Таджикистан.

Правна информация - Политика за поверителност