Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2004/0176(AVC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0007/2009

Esitatud tekstid :

A7-0007/2009

Arutelud :

PV 16/09/2009 - 13
CRE 16/09/2009 - 13

Hääletused :

PV 17/09/2009 - 4.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0018

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 32k
Neljapäev, 17. september 2009 - Strasbourg
EÜ ja Tadžikistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimine ***
P7_TA(2009)0018A7-0007/2009

Euroopa Parlamendi 17. septembri 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta, millega seatakse sisse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tadžikistani Vabariigi vahel (12475/2004 – 11803/2004 – C6-0118/2005 – 2004/0176(AVC))

(Nõusolekumenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus (KOM(2004)0521);

–   võttes arvesse partnerlus- ja koostöölepingu eelnõud, millega seatakse sisse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tadžikistani Vabariigi vahel (12475/2004 ja 11803/2004);

–   võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teisele lõigule, ning selle lepingu artikli 44 lõiget 2, artikli 47 lõike 2 viimast lauset, artiklit 55, artikli 57 lõiget 2, artikli 63 esimese lõigu punkti 3, artiklit 71, artikli 80 lõiget 2 ning artikleid 93, 94, 133 ja 181a (C6-0118/2005);

–   võttes arvesse EURATOMi asutamislepingu artiklit 101;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

–   võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A7-0007/2009),

1.   annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Tadžikistani Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika