Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0176(AVC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0007/2009

Ingivna texter :

A7-0007/2009

Debatter :

PV 16/09/2009 - 13
CRE 16/09/2009 - 13

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 4.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0018

Antagna texter
PDF 194kWORD 30k
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg
Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Tadzjikistan ***
P7_TA(2009)0018A7-0007/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 september 2009 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av ett partnerskaps- och samarbetsavtal om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tadzjikistan, å andra sidan (12475/2004 – 11803/2004 – C6-0118/2005 – 2004/0176(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets och kommissionens beslut (KOM(2004)0521),

–   med beaktande av förslaget till partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tadzjikistan, å andra sidan (12475/2004 och 11803/2004),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3 andra stycket i EG-fördraget, artikel 44.2, artikel 47.2 sista meningen, artiklarna 55 och 57.2, artikel 63 första stycket punkt 3 samt artiklarna 71, 80.2, 93, 94, 133 och 181a (C6-0118/2005),

–   med beaktande av artikel 101 i Euratom-fördraget,

–   med beaktande av artikel 81 och artikel 90.8 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A7-0007/2009).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Tadzjikistan parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy