Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2663(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0047/2009

Συζήτηση :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2009 - 4.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0020

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 280kWORD 61k
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο
Κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής
P7_TA(2009)0020RC-B7-0047/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την κρίση στον τομέα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές ζωοτροφών και τροφίμων(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2008 σχετικά με τον "έλεγχο της υγείας" της ΚΑΠ(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με την άνοδο της τιμής των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αναπτυσσόμενες χώρες(3),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της κατάχρησης εξουσίας μεγάλων σουπερμάρκετ που αναπτύσσουν δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη(5),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, για τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 320/2006, (ΕΚ) αριθ. 1405/2006, (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78, (ΕΟΚ) αριθ. 1254/89, (ΕΟΚ) αριθ. 2247/89, (ΕΟΚ) αριθ. 2055/93, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 2596/97, (ΕΚ) αριθ. 1182/2005 και (ΕΚ) αριθ. 315/2007(6),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την κατάσταση στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων το 2009 (COM(2009)0385),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) όσον αφορά τις περιόδους παρέμβασης 2009 και 2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη (COM(2009)0354) και τη θέση του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την εν λόγω πρόταση(7),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   εκτιμώντας ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών παρατηρείται δραματική επιδείνωση της κατάστασης στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, με τις τιμές του γάλακτος να πέφτουν κάτω από τα 0,21 EUR το λίτρο, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις εξαγωγών, και ότι πολλοί παραγωγοί πωλούν πλέον τα γαλακτοκομικά προϊόντα σε τιμές χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής τους,

Β.   εκτιμώντας ότι η βιωσιμότητα πολλών γαλακτοπαραγωγών της ΕΕ διατρέχει σήμερα σοβαρό κίνδυνο και ότι πολλοί από αυτούς για να επιβιώσουν εξαντλούν τις προσωπικές αποταμιεύσεις τους, κατάσταση που ασφαλώς δεν είναι βιώσιμη, με αποτέλεσμα να οδηγούνται οι γαλακτοπαραγωγοί σε μεγάλες κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ,

Γ.   εκτιμώντας ότι μία από τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ήταν η σημαντική πτώση της ζήτησης γαλακτοκομικών προϊόντων, η οποία συνέπεσε με την αύξηση της προσφοράς, ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι τρίτες χώρες, όπως η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία και οι ΗΠΑ, παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες,

Δ.   εκτιμώντας ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2009, το Κοινοβούλιο έδωσε προτεραιότητα στη δημιουργία ειδικού Ταμείου για τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα της ΕΕ, με στόχο την υποστήριξη του τομέα κατά την αντιμετώπιση δύσκολων αναπροσαρμογών,

Ε.   εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο έχει επισημάνει επανειλημμένα τη διαφορά μεταξύ των τιμών που πληρώνουν οι καταναλωτές για τα γεωργικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ και των τιμών που εισπράττουν οι παραγωγοί και έχει ζητήσει επειγόντως τη διεξοδική διερεύνηση πιθανών καταχρήσεων στην αγορά,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι η Επιτροπή υπολογίζει ότι, στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ Μαΐου 2006 και Μαΐου 2009, οι τιμές που πλήρωσαν οι καταναλωτές για το γάλα και το τυρί αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 14%, ενώ οι τιμές που εισέπραξαν οι παραγωγοί σε ορισμένα κράτη μέλη μειώθηκαν κατά 40% σε 12 μήνες,

1.   φρονεί ότι, λόγω της συνεχιζόμενης κρίσιμης κατάστασης στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, είναι αναγκαία η λήψη εκτεταμένων και βραχυπρόθεσμων μέτρων και τονίζει ότι τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι σήμερα η Επιτροπή δεν αρκούν για την αντιμετώπιση της κρίσης που διέρχεται ο τομέας·

2.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να προβλέψει τη σοβαρότητα της σημερινής κρίσης και δεν πρότεινε τα κατάλληλα μέτρα νωρίτερα·

3.   καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει επειγόντως ποια μέτρα θα μπορούσαν να επιφέρουν σταθεροποίηση της αγοράς και να διενεργήσει διεξοδική αξιολόγηση με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τα κράτη μέλη σχετικά με το μέλλον του τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων, ούτως ώστε να μελετηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης μηχανισμών διαχείρισης με τους οποίους θα αποφευχθεί η αστάθεια των τιμών·

4.   σημειώνει ότι μεταξύ των κρατών μελών υπάρχουν ποικίλες απόψεις όσον αφορά το ενδεχόμενο να μην αυξηθούν οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις το επόμενο έτος· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή ανάλυση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την τιμή που εισπράττουν οι γαλακτοπαραγωγοί, περιλαμβανομένης και της αύξησης της ποσόστωσης·

5.   καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθούν για τις εισαγόμενες ζωοτροφές τα ίδια σταθερότυπα που ισχύουν για τις ζωοτροφές των γαλακτοπαραγωγών εντός της ΕΕ, με στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι εισαγωγές αυτών των προϊόντων να κλονίσουν τις προσπάθειες της ΕΕ να αυξηθεί η βιώσιμη παραγωγή γάλακτος·

6.   επαναβεβαιώνει την δέσμευσή του για τη δημιουργία Ταμείου για τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα της ΕΕ ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την παροχή συνδρομής στις οργανώσεις παραγωγών και στους συνεταιρισμούς και την υποστήριξη των γεωργικών επενδύσεων, του εκσυγχρονισμού, της διαφοροποίησης, της λήψης μέτρων ανά περιοχή, των δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης, των μικρών παραγωγών και των νέων αγροτών, και υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη διατυπώσει το ίδιο αίτημα στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2009·

7.   ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για να βοηθήσει τους παραγωγούς να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους και να τους ενθαρρύνει να παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας με βάση το γάλα (όπως τυρί), ιδίως στους τομείς στους οποίους οι εναλλακτικές δυνατότητες παραγωγής είναι λίγες·

8.   καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει άμεσα μέτρα τόνωσης της ζήτησης γαλακτοκομικών προϊόντων και εκτιμά ότι η επέκταση της πεδίου εφαρμογής, του φάσματος προϊόντων και της χρηματοδότησης του προγράμματος διανομής γάλακτος στα σχολεία αποτελεί ένα καλό παράδειγμα εφικτής πρωτοβουλίας· ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής στο θέμα αυτό·

9.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις συμβατικές σχέσεις στο πλαίσιο της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων διατροφής και να ενισχύσει τις οργανώσεις παραγωγών, ώστε να υπάρξει εξισορρόπηση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων φορέων του κλάδου και να προληφθούν οι κίνδυνοι της αγοράς, σε συνδυασμό με άλλα ρυθμιστικά εργαλεία που είναι αναγκαία για τον τομέα·

10.   θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να προωθηθεί συγκεκριμένα η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων από παραγωγούς που εργάζονται σε μονίμως μειονεκτικές φυσικές και γεωγραφικές συνθήκες, όπως σε ορεινές περιοχές, ή με σαφή βιολογική κατεύθυνση, λόγω της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής προστιθέμενης αξίας και ποιότητας των προϊόντων τους που δεν προσανατολίζονται στους κανόνες της αγοράς·

11.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει προτάσεις για να επέλθει ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΕ·

12.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες θέσπισης συστήματος πρόωρης συνταξιοδότησης για τους γαλακτοπαραγωγούς, για παράδειγμα, θεσπίζοντας καθεστώς εξαγοράς ποσοστώσεων παρόμοιο με το καθεστώς εκρίζωσης που εφαρμόζεται στην ΚΟΑ του αμπελοοινικού τομέα·

13.   καλεί την Επιτροπή, ενόψει της ευρωπαϊκής διάστασης της κρίσης στον τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων, να αναλάβει το ρόλο της στην αναζήτηση κοινών λύσεων, αποφεύγοντας τις ανισότητες μεταξύ κρατών μελών και τις στρεβλώσεις της αγοράς που μπορεί να προκαλέσουν οι εθνικές ενισχύσεις·

14.   υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει μέτρα, όπως ευνοϊκά δάνεια και συστήματα αμοιβαίων εγγυήσεων, που θα συμβάλουν στον περιορισμό της αστάθειας των τιμών στις αγορές βασικών γεωργικών προϊόντων·

15.   υποστηρίζει την άμεση χρήση γάλακτος σε σκόνη για την εκτροφή των μόσχων, ως μέσο αύξησης της ζήτησης γαλακτοκομικών προϊόντων·

16.   υπενθυμίζει ότι η σαφής επισήμανση των υποκατάστατων γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως τυριού και άλλων προϊόντων που δεν βασίζονται σε γαλακτοκομικά προϊόντα, έχει ζωτική σημασία και θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των πρώτων υλών και της χώρας προέλευσης και εμμένει στην άποψη ότι τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως γαλακτοκομικά πρέπει να περιέχουν ζωικό γάλα ή προϊόντα ζωικού γάλακτος·

17.   προκειμένου να βοηθηθούν οι αγρότες να ξεπεράσουν την τρέχουσα κρίση, ιδίως στον τομέα παραγωγής των γαλακτοκομικών προϊόντων, καλεί την Επιτροπή να αυξήσει πάραυτα το ανώτατο ποσό των de minimis κρατικών ενισχύσεων σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της γεωργίας από 7 500 ευρώ σε 15 000 ευρώ, μέσω εξαιρέσεων από το καθορισμένο εθνικό όριο για τις κρατικές ενισχύσεις·

18.   αναγνωρίζει ότι φθηνότερες τιμές για ζωοτροφές θα συνέβαλαν στην ελάφρυνση του κόστους παραγωγής για τους γαλακτοπαραγωγούς·

19.   χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για παράταση της περιόδου παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη έως τις 28 Φεβρουαρίου 2010 και φρονεί ότι η τιμή παρέμβασης πρέπει να αυξηθεί, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμη βάση· αναγνωρίζει ότι μια τέτοια αύξηση θα ήταν μέτρο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ακραίων ανισορροπιών στην αγορά και ότι δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση·

20.   ζητεί την επέκταση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης στα τυροκομικά προϊόντα και την εξασφάλιση επαρκούς στήριξης προκειμένου το μέτρο αυτό να καταστεί αποτελεσματικό, καθώς και αύξηση του αριθμού τρίτων χωρών - όπως οι ΗΠΑ - στις οποίες μπορούν να εξάγονται τα τυροκομικά προϊόντα της ΕΕ με επιστροφές κατά την εξαγωγή·

21.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, μετά τη σταδιακή κατάργηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή, με ποιο τρόπο είναι δυνατόν να διατηρηθούν οι σχετικές πιστώσεις στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων·

22.   καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει την ασφάλιση των γεωργικών εξαγωγικών πιστώσεων, όπως εφαρμόζεται στις ΗΠΑ·

23.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια των τιμών στην αλυσίδα προμήθειας τροφίμων, δεδομένου ότι οι τιμές καταναλωτή σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι υπερβολικά υψηλές, παρά τη δραματική πτώση των τιμών παραγωγού·

24.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση την ανακοίνωσή της σχετικά με τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη και υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει εδώ και πολύ καιρό ζητήσει από την Επιτροπή να διερευνήσει πιθανές περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά στην αλυσίδα προμήθειας τροφίμων, ιδίως στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, και εκτιμά ότι η έρευνα αυτή θα έπρεπε να είχε διενεργηθεί προ πολλού·

25.   καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει σε ολόκληρη την ΕΕ κώδικα συμπεριφοράς μεταξύ εμπόρων λιανικής πωλήσεως και παραγωγών·

26.   φρονεί ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ένα διαφανές σύστημα παρακολούθησης των τιμών των βασικών προϊόντων με πλήρη διαφάνεια, ιδιαίτερα των τιμών που πληρώνουν οι καταναλωτές·

27.   λαμβάνει μετά λύπης του γνώση του γεγονότος ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2009 δεν προτείνουν συγκεκριμένη λύση για την ταχεία έξοδο του ευρωπαϊκού γαλακτοκομικού τομέα από την κρίση που πλήττει όλους ανεξαιρέτως τους παραγωγούς της Ένωσης·

28.   καλεί την Επιτροπή να εκφράσει με σθένος την αντίθεσή της στις πρωτοβουλίες ορισμένων κρατών μελών για επανεθνικοποίηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής·

29.   εμμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση στις αγορές γαλακτοκομικών προϊόντων κατά τους επόμενους μήνες·

30.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 263 E, 16.10.2008, σ. 621.
(2) ΕΕ C 66 E, 20.3.2009, σ. 9.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA(2008)0229.
(4) ΕΕ C 184 Ε, 6.8.2009, σ. 23.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA(2009)0191.
(6) ΕΕ L 30, 31.1.2009, σ. 1.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2009)0014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου