Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2677(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0060/2009

Debatter :

PV 17/09/2009 - 9.1
CRE 17/09/2009 - 9.1

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 10.1
CRE 17/09/2009 - 10.1

Antagna texter :

P7_TA(2009)0022

Antagna texter
PDF 119kWORD 39k
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg
Mord på människorättsaktivister i Ryssland
P7_TA(2009)0022RC-B7-0060/2009

Europaparlamentets resolution av den 17 september 2009 om morden på människorättsaktivister i Ryssland

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland, särskilt resolutionerna av den 25 oktober 2006 om mordet på den ryska journalisten Anna Politkovskaja(1) och den 18 december 2008 om angrepp på försvarare av de mänskliga rättigheterna i Ryssland och rättegången om mordet på Anna Politkovskaja(2),

–   med beaktande av uttalandet från ordförandeskapet i rådet på EU:s vägnar av den 12 augusti 2009 om morden på den tjetjenska människorättsförsvararen Zarema Sadulajeva och hennes make Alik Dzjabrailov,

–   med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationen, som trädde i kraft 1997 och som förlängts i avvaktan på att det ersätts av ett nytt avtal,

–   med beaktande av de pågående förhandlingarna om ett nytt avtal som ska tillhandahålla en ny övergripande ram för förbindelserna mellan EU och Ryssland,

–   med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, FN:s förklaring om försvarare av de mänskliga rättigheterna samt FN:s förklaring om enskildas, gruppers och samhällsorgans rättighet och skyldighet att främja och skydda allmänt erkända mänskliga rättigheter och grundläggande friheter,

–   med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen och av följande skäl:

A.  Ryssland är medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och har därmed åtagit sig att skydda och främja mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och rättsstatsprincipen.

B.  Förstärkt samarbete och goda grannförbindelser mellan EU och Ryssland har en avgörande betydelse för stabiliteten, säkerheten och välståndet i hela Europa.

C.  EU strävar efter ett strategiskt partnerskap med Ryssland som bygger på de värden som representeras av demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

D.  Situationen för försvarare av de mänskliga rättigheterna försämras i en alarmerande takt, särskilt i norra Kaukasien.

E.  Det arbete som människorättsorganisationer som Memorial och Demos utför är väsentligt för att ett stabilt och fritt samhälle ska kunna byggas upp. Rysslands regering borde därför vara stolt över den viktiga roll som dessa institutioner spelar.

F.  Stanislav Markelov, en jurist på området mänskliga rättigheter som även företrädde den lönnmördade journalisten Anna Politkovskaja, blev själv lönnmördad den 20 januari 2009 tillsammans med journalisten Anastasia Barburova, som dog när hon försökte skydda Markelov.

G.  Den 10 juli 2009 återfanns kvarlevorna efter människorättsaktivisten Andrej Kulagin i ett stenbrott i Petrozavodsk, två månader efter att han försvunnit.

H.  Natalja Estemirova, chef för Memorial i Tjetjenien, blev den 15 juli 2009 bortförd i Groznyj och hittades sedan död i det angränsande Ingusjetien. Den 16 juli 2009 höll Europaparlamentets kammare en tyst minut till minne av Natalja Estemirova. Efter detta mord har Memorial i Tjetjenien avbrutit sitt arbete.

I.  Tjetjeniens president Ramzan Kadyrov har anfört klagomål mot Oleg Orlov, ordförande för människorättscentret Memorial, för förtal efter ett uttalande av Orlov, offentliggjort på Memorials webbplats den 15 juli 2009, där han anklagar president Kadyrov för att vara inblandad i mordet på Natalja Estemirova. På grundval av detta klagomål ska en rättegång om ärekränkning inledas i september 2009 i Moskva.

J.  Den 10 augusti 2009 blev de tjetjenska civilrättsaktivisterna Zarema Sadulajeva och hennes make Alik Dzjabrailov, som båda arbetar för den humanitära organisationen "Save the Generation", bortförda från sitt kontor i Groznyj. De hittades mördade dagen därpå.

K.  Den 4 december 2008 utsattes kontoret i Sankt Petersburg för forsknings- och informationscentret Memorial för en räd av maskerade män från den ryska åklagarmyndigheten, då hårddiskar och CD-skivor som innehöll centrets hela databas över tusentals offer för stalinismens förtryck togs i beslag. Databasen återlämnades sedan till Memorial efter ett domstolsbeslut.

L.  Den 3 september 2009 blev de hyreshus där chefen för människorättscentret Memorial, Oleg Orlov, och hans medarbetare Alexander Tjerkassov har sina hem undersökta av statliga inspektörer som låtsades arbeta för skattemyndigheten.

M.  Den 3 september 2009 beordrade Högsta domstolen i Ryssland en ny utredning av mordet på Anna Politkovskaja 2006, två månader efter att domstolen begärt en ny rättslig prövning av tre misstänkta som frikändes i februari 2009.

N.  Ett stort antal klagomål har lämnats in av ryska medborgare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

1.  Europaparlamentet uttalar sitt fullständiga fördömande av och djupa beklagande över trakasserierna av försvarare av de mänskliga rättigheterna, jurister och journalister i Ryssland och angreppen mot deras liv.

2.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de ryska myndigheterna att göra allt som står i deras makt för att säkerställa skyddet av försvarare av de mänskliga rättigheterna, i enlighet med FN:s förklaring om enskildas, gruppers och samhällsorgans rättighet och skyldighet att främja och skydda allmänt erkända mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Parlamentet uppmanar särskilt de ansvariga myndigheterna att se till att Memorial och andra människorättsorganisationer kan återuppta sin verksamhet i Tjetjenien under trygga förhållanden. Parlamentet välkomnar att det beslagtagna arkivet från Memorial i Sankt Petersburg har återlämnats efter räden den 4 december 2008.

3.  Europaparlamentet uppmanar de ryska federala myndigheterna att omgående, grundligt och effektivt utreda de ovannämnda morden och att ställa både de som är ansvariga för och de som var inblandade i dessa brutala dåd inför rätta.

4.  Europaparlamentet framhåller att straffriheten i Tjetjenien leder till en destabilisering av hela regionen i norra Kaukausien.

5.  Europaparlamentet noterar telegrammet från Rysslands president Dmitrij Medvedev till människorättsorganisationen Memorial i juli 2009, i vilket han lovar att mordet på Natalja Estemirova ska utredas fullständigt.

6.  Europaparlamentet välkomnar initiativet från president Medvedev om att ändra lagen om icke-statliga organisationer i syfte att lätta på vissa restriktioner och minska besvären med registrering för ryska icke-statliga organisationer och förväntar sig väsentliga förbättringar.

7.  Europaparlamentet välkomnar den ryska Högsta domstolens beslut av den 3 september 2009 om att inleda en ny utredning av mordet på Anna Politkovskaja och att behandla utredningarna om de tre män som frikändes i den första rättegången i samma förfarande som den påstådde lönnmördaren Rustam Machmudov och de som stod bakom honom. Parlamentet kräver att denna rättegång inleds så snart som möjligt, att en jury medverkar och att domstolsförhandlingarna hålls öppna för alla journalister och medier.

8.  Europaparlamentet begär att människorättsdialogen mellan EU och Ryssland intensifieras och kräver med eftertryck att detta dialogförfarande öppnas för en effektiv medverkan av Europaparlamentet, statsduman, det ryska rättsväsendet samt av organisationer från det civila samhället och människorättsorganisationer. Parlamentet uppmanar Ryssland att fullt ut respektera sina förpliktelser som medlem av OSSE och Europarådet, inbegripet i fråga om respekten för föreningsfriheten och rätten att hålla fredliga demonstrationer. Parlamentet betonar sin ståndpunkt att skyddet av mänskliga rättigheter bör vara en prioriterad fråga på dagordningen för nästa toppmöte mellan EU och Ryssland och utgöra en central del av det nya avtalet mellan EU och Ryssland.

9.  Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att följa samtliga avgöranden från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna och att ratificera tilläggsprotokoll 14 till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna om en reformering av konventionens kontrollsystem utan dröjsmål.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Ryska federationens regering och parlament samt till OSSE och Europarådet.

(1) EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 271.
(2) EUT C 58 E, 12.3.2009, s. 180.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy