Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2679(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0071/2009

Rozpravy :

PV 17/09/2009 - 9.3
CRE 17/09/2009 - 9.3

Hlasování :

PV 17/09/2009 - 10.3

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0024

Přijaté texty
PDF 261kWORD 44k
Čtvrtek, 17. září 2009 - Štrasburk
Případ Muhannada Al Hassaniho
P7_TA(2009)0024RC-B7-0071/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. září 2009 o Sýrii: případ Muhannada Al Hassaniho

Evropský parlament,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Deklaraci OSN o zastáncích lidských práv z roku 1998,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, který Sýrie ratifikovala v roce 1969,

–   s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984, kterou Sýrie ratifikovala v roce 2004,

–   s ohledem na čl. 11 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii a na článek 177 Smlouvy o ES, které stanovují podporu lidských práv jakožto cíl společné zahraniční a bezpečnostní politiky,

–   s ohledem na obecné zásady Evropské unie týkající se zastánců lidských práv z roku 2004,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, zejména usnesení ze dne 8. září 2005(1) ze dne 15. června 2006(2) a ze dne 24. května 2007(3),

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.   dbaje na význam politických, hospodářských a kulturních vazeb, které mezi Evropskou unií a Sýrií existují; vzhledem k tomu, že Sýrie hraje významnou úlohu při úsilí o trvalý mír a stabilitu na Blízkém východě; vzhledem k tomu, že v tomto směru došlo k pozitivním událostem, které mohou sloužit jako základ pro znovuzahájení úsilí o uzavření dohody o přidružení,

B.   vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé ještě nebyla dosud podepsána a ratifikována; vzhledem k tomu, že článek 2 této dohody stanoví, že dodržování lidských práv a demokratických zásad určuje vnitřní i mezinárodní politiku zúčastněných stran a představuje zásadně důležitý prvek dohody,

C.   vzhledem k tomu, že Muhannad Al Hassani, přední právník v oblasti lidských práv a předseda Syrské organizace pro lidská práva (Swasiah), byl dne 28. července 2009 zatčen syrskými úřady; vzhledem k tomu, že byl převezen do justičního paláce v Damašku, kde byl vyslýchán a během neveřejného přelíčení, na něž nebyl jeho právníkovi povolen vstup, byl formálně obviněn z "ohrožování národního cítění" a "šíření nepravdivých zpráv",

D.   vzhledem k tomu, že Muhannad Al Hassani se podílel na monitorování podmínek zadržování v Sýrii, a to zejména pokud jde o právní postupy Nejvyššího soudu státní bezpečnosti, jehož soudní procesy nesplňují podle zprávy Human Rights Watch z února 2009 mezinárodní normy; vzhledem k tomu, že ještě před zatčením byl několikrát vyslýchán a tyto výslechy se týkaly především jeho činnosti v oblasti lidských práv a ochrany politických vězňů,

E.   vzhledem k tomu, že Parlament a jeho předseda již několikrát intervenovali za propuštění zastánců lidských práv, poslanců a dalších politiků zadržovaných v syrských věznicích, včetně Michela Kila a Mahmúda Issy; vzhledem k tomu, že Parlament vítá veškeré úspěšné iniciativy syrských i mezinárodních činitelů, jež byly zahájeny s cílem dosáhnout propuštění zastánců lidských práv,

F.   vzhledem k tomu, že zákon o výjimečném stavu, který platí od roku 1963, s účinností omezuje občany při vykonávání jejich občanských a politických práv; vzhledem k tomu, že syrské úřady již dříve zabránily Muhannadovi Al Hassanimu a dalším právníkům, kteří se zabývají lidskými právy, aby vycestovali do zahraničí s cílem zúčastnit se akcí s touto tématikou či vzdělávacích seminářů; vzhledem k tomu, že k tomuto typu jednání se syrské úřady obvykle uchylují, aby trestaly zastánce lidských práv a působily jim potíže,

1.   vyjadřuje hluboké znepokojení nad zadržením pana Al Hassaniho, jehož účelem je patrně potrestat jeho aktivity v oblasti lidských práv, zejména pokud se jedná o monitorování Nejvyššího soudu státní bezpečnosti a podmínek zadržování v Sýrii;

2.   vyzývá syrské úřady, aby pana Muhannada Al Hassaniho okamžitě propustily a aby zaručily, že za žádných okolností neutrpí fyzickou ani psychickou újmu;

3.   vyjadřuje hluboké znepokojení nad značnými represemi, kterým jsou zastánci lidských práv v Sýrii dosud nuceni čelit, a nad tím, že syrské úřady nedosáhly, pokud jde o dodržování lidských práv, žádného pokroku; je přesvědčen, že Sýrie, která by mohla hrát důležitou úlohu v mírovém procesu tohoto regionu, zlepší svou situaci v oblasti lidských práv a podpoří lidská práva i svobodu projevu v zemi;

4.   žádá syrské úřady, aby ukončily politiku pronásledování a obtěžování zastánců lidských práv a jejich rodin a okamžitě propustily všechny politické vězně, zastánce lidských práv, včetně Anwara al-Bunního a Kamála Labwáního, a mírové aktivisty;

5.   žádá syrské úřady, aby zajistily transparentní fungování soudního systému, zejména pokud jde o Nejvyšší soud státní bezpečnosti;

6.   naléhavě vyzývá syrské úřady, aby přísně dodržovaly výše uvedenou Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání a další příslušné mezinárodní dokumenty a normy a zajistily tak, aby zadrženým v syrských věznicích bylo zaručeno:

   a) dobré zacházení a aby nebyli mučeni nebo aby se s nimi jinak špatně nezacházelo,
   b) právo na rychlý, pravidelný a neomezený kontakt se svými rodinami, právníky a lékaři;

7.   opakuje své přesvědčení, že prosazování lidských práv je jedním z pilířů, na nichž jsou budovány vztahy mezi EU a Sýrií; vítá pokračování dialogu mezi Evropskou unií a Sýrií a doufá, že nepoleví-li se v úsilí, povede to ke zlepšení nejen v případě hospodářské a sociální situace v Sýrii, ale také v politické oblasti a oblasti lidských práv; vyzývá švédské předsednictví, Radu a Komisi, aby dříve, než bude podepsána dohoda o přidružení, přijaly orientační plán, v němž budou jasně formulovány konkrétní požadavky na zlepšení v oblasti lidských práv, která jsou od syrských úřadů očekávána;

8.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládě a parlamentu Syrské arabské republiky.

(1) Úř. věst. C 193 E, 17.8.2006, s. 349.
(2) Úř. věst. C 300 E, 9.12.2006, s. 519.
(3) Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 485.

Právní upozornění - Ochrana soukromí