Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/2679(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0071/2009

Debates :

PV 17/09/2009 - 9.3
CRE 17/09/2009 - 9.3

Balsojumi :

PV 17/09/2009 - 10.3

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2009)0024

Pieņemtie teksti
PDF 198kWORD 42k
Ceturtdiena, 2009. gada 17. septembris - Strasbūra
Sīrija: Muhannad al-Hassani lieta
P7_TA(2009)0024RC-B7-0071/2009

Eiropas Parlamenta 2009. gada 17. septembra rezolūcija par Sīriju: Muhannad al-Hassani lieta

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–   ņemot vērā 1998.gada ANO Deklarāciju par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–   ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, ko Sīrija ratificēja 1969. gadā,

–   ņemot vērā 1984.gada ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, ko Sīrija ratificēja 2004. gadā,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 1. punktu un EK līguma 177. pantu, kurā cilvēktiesību veicināšana noteikta kā viens no kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķiem,

–   ņemot vērā 2004. gada Eiropas Savienības Pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Sīriju, īpaši 2005. gada 8. septembra(1), 2006. gada 15. jūnija(2) un 2007. gada 24. maija(3) rezolūcijas,

–   ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu,

A.   paturot prātā svarīgo politisko, ekonomisko un kultūras saikni starp Eiropas Savienību un Sīriju; tā kā Sīrijai ir svarīga loma noturīga miera un stabilitātes panākšanā Tuvajos Austrumos; tā kā ir bijuši pozitīvi notikumi šajā jomā, kas var kalpot par pamatu tādu pasākumu īstenošanas atsākšanai, kuru mērķis ir noslēgt asociācijas nolīgumu;

B.   tā kā vēl aizvien nav parakstīts un ratificēts Nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Sīrijas Arābu Republiku, no otras puses; tā kā šī nolīguma 2. pants paredz, ka cilvēktiesību un demokrātisko principu ievērošana ir pušu iekšējās un starptautiskās politikas pamatā un ir neatņemama nolīguma sastāvdaļa;

C.   tā kā 2009. gada 28. jūlijā Sīrijas varas iestādes arestēja vadošo juristu cilvēktiesību jomā un Sīrijas cilvēktiesību organizācijas (Swasiah) priekšsēdētāju Muhannad al-Hassani; tā kā tā kā viņš tika aizvests uz Tiesu pili Damaskā, kur viņu slēgtā sēdē, kurā nevarēja piedalīties viņa jurists, nopratināja un izvirzīja oficiālu apsūdzību par "tautas gara vājināšanu" un "nepatiesas informācijas izplatīšanu";

D.   tā kā Muhannad al-Hassani nodarbojās ar apcietināto apstākļu uzraudzību Sīrijā un jo īpaši uzraudzīja Valsts augstākās drošības tiesas (SSSC) darbības metodes, kuras saskaņā ar organizācijas Human Rights Watch 2009. gada februāra ziņojumu neatbilst starptautiskajiem standartiem; tā kā viņš vairākkārt pratināts arī pirms aizturēšanas un pratināts galvenokārt par viņa darbību cilvēktiesību un politieslodzīto aizsardzības jomā;

E.   tā kā Eiropas Parlaments un tā priekšsēdētājs jau vairākkārt ir iejaukušies, lai panāktu Sīrijas cietumos ieslodzīto cilvēktiesību aizstāvju, parlamenta deputātu un citu politiķu, tostarp Michel Kilo un Mahmoud Issa atbrīvošanu; tā kā Eiropas Parlaments atzinīgi vērtē jebkādas sekmīgas iniciatīvas, kuras Sīrijas un starptautiskās organizācijas ir veikušas, lai atbrīvotu cilvēktiesību aizstāvjus;

F.   tā kā 1963. gada ārkārtas likums ļoti sekmīgi ierobežo pilsoņu iespējas izmantot savas pilsoņu un politiskās tiesības; tā kā Sīrijas varas iestādes arī līdz šim ir liegušas Muhannad al-Hassani un citiem juristiem, kas darbojas cilvēktiesību jomā, izceļot no valsts, lai piedalītos cilvēktiesībām veltītos pasākumos un mācību semināros; tā kā tas ir modelis, ko Sīrijas varas iestādes plaši izmanto, lai iebiedētu un sodītu cilvēktiesību aizstāvjus,

1.   pauž ļoti nopietnas bažas par Muhannad al-Hassani arestu, kura mērķis, kā izskatās, ir sodīt viņu par darbību cilvēktiesību jomā, īpaši saistībā ar Valsts augstākās drošības tiesas darbības un aizturēto apstākļu uzraudzību;

2.   aicina Sīrijas varas iestādes nekavējoties atbrīvot Muhannad al-Hassani un jebkurā gadījumā nodrošināt viņa fizisko un psiholoģisko integritāti;

3.   pauž ļoti nopietnas bažas par to, ka cilvēktiesību aizstāvji Sīrijā vēl aizvien tiek ļoti apspiesti un Sīrijas varas iestādes nav uzlabojušas cilvēktiesību ievērošanu; pauž pārliecību, ka Sīrija, kurai varētu būt ievērojama loma miera veicināšanā šajā reģionā, uzlabos un atbalstīs cilvēktiesību un vārda brīvības ievērošanu valstī;

4.   aicina Sīrijas varas iestādes izbeigt cilvēktiesību aizstāvju un viņu ģimenes locekļu sodīšanu un iebiedēšanu un nekavējoties atbrīvot visus pārliecības dēļ ieslodzītos, cilvēktiesību aizstāvjus, tostarp Anwar al-Bunni un Kamal Labwani, un cīnītājus par mieru;

5.   aicina Sīrijas varas iestādes nodrošināt pārredzamu tiesu varas sistēmas darbību, īpaši uzmanību pievēršot Valsts augstākās drošības tiesas darbībai;

6.   mudina Sīrijas varas iestādes stingri ievērot ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu un citus starptautiskos dokumentus un standartus šajā jomā, lai nodrošinātu, ka aizturētajiem, kas atrodas Sīrijas cietumos:

   a) tiek nodrošināta laba apiešanās un viņi nav pakļauti spīdzināšanai vai jebkādai citai nežēlīgai rīcībai;
   b) ir iespējams nekavējoties pēc aizturēšanas, regulāri un bez ierobežojumiem tikties ar saviem ģimenes locekļiem, juristiem un ārstiem;

7.   vēlreiz atkārto savu pārliecību, ka cilvēktiesību ievērošanas veicināšana ir viens no pīlāriem, uz kuriem balstās ES un Sīrijas attiecības; atzinīgi vērtē dialoga starp Eiropas Savienību un Sīriju turpināšanu un cer, ka, turpinot centienus, izdosies ne tikai uzlabot ekonomisko un sociālo situāciju Sīrijā, bet arī politisko situāciju un stāvokli cilvēktiesību jomā; aicina Zviedrijas prezidentūru, Padomi un Komisiju pirms asociācijas nolīguma parakstīšanas pieņemt rīcības plānu, kurā skaidri formulēti konkrēti uzlabojumi cilvēktiesību jomā, ko tās sagaida no Sīrijas varas iestādēm;

8.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Sīrijas Arābu Republikas valdībai un parlamentam.

(1) OV C 193 E, 17.8.2006., 349. lpp.
(2) OV C 300 E, 9.12.2006., 519. lpp.
(3) OV C 102 E, 24.4.2008., 485. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika