Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0085(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0026/2009

Ingivna texter :

A7-0026/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/10/2009 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0030

Antagna texter
PDF 189kWORD 29k
Tisdagen den 20 oktober 2009 - Strasbourg
Stadgan för den internationella byrån för förnybar energi (Irena) *
P7_TA(2009)0030A7-0026/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av stadgan för den internationella byrån för förnybar energi (Irena) av Europeiska gemenskapen och om utövandet av byråns rättigheter och skyldigheter (KOM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2009)0326),

–   med beaktande av artiklarna 175.1, 300.2 första stycket och 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C7-0092/2009),

–   med beaktande av artiklarna 55, 90.8 och 46.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0026/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av stadgan.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy