Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0020(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0016/2009

Esitatud tekstid :

A7-0016/2009

Arutelud :

PV 19/10/2009 - 18
CRE 19/10/2009 - 18

Hääletused :

PV 20/10/2009 - 7.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0047

Vastuvõetud tekstid
PDF 185kWORD 29k
Teisipäev, 20. oktoober 2009 - Strasbourg
EÜ ja Bahama vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *
P7_TA(2009)0047A7-0016/2009

Euroopa Parlamendi 20. oktoobri 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Bahama Ühenduse vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2009)0055);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 62 punkti 2 alapunkti b alapunkti i ja artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0014/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 90 lõiget 8;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7-0016/2009),

1.   kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Bahama Ühenduse valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika