Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0805(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0040/2009

Esitatud tekstid :

A7-0040/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/10/2009 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0053

Vastuvõetud tekstid
PDF 185kWORD 30k
Neljapäev, 22. oktoober 2009 - Strasbourg
Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamine *
P7_TA(2009)0053A7-0040/2009

Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon Tšehhi Vabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamise kohta (10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Tšehhi Vabariigi algatust (10985/2009);

–   võttes arvesse nõukogu 3. detsembri 1998. aasta akti, millega kehtestatakse Europoli töötajate suhtes kohaldatavad personalieeskirjad,(1) ning eelkõige selle artiklit 44;

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0099/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 100 ja 55;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7-0040/2009),

1.   kiidab Tšehhi Vabariigi algatuse heaks;

2.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Tšehhi Vabariigi algatust oluliselt muuta;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning Tšehhi Vabariigi valitsusele.

(1) EÜT C 26, 30.1.1999, lk 23.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika