Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 288kWORD 46k
2009. október 22., Csütörtök - Strasbourg
Az 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosítása *
P7_TA(2009)0054

Az Európai Parlament 2009. október 22-i jogalkotási állásfoglalása a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosítására irányuló tanácsi rendeletjavaslatról (COM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0539),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0223/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. és 142. cikkére,

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.   felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot, hogy ismét konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1234/2007/EK rendelet
186 cikk – a pont
3.  A 186. cikk a) pontja helyébe a következő szöveg lép:
"a) a cukor-, a komló-, a marha- és borjúhús-, a tej- és tejtermék-, a juh- és a kecskehúságazat termékeinek tekintetében, ha a szóban forgó termékek bármelyikének az ára a közösségi piacon jelentős mértékben emelkedik vagy csökken;".
3.  Az 186. cikk a) pontja helyébe a következő szöveg lép:
"a) a cukor-, a komló-, a marha- és borjúhús-, a juh- és a kecskehúságazat termékeinek tekintetében, ha a szóban forgó termékek bármelyikének az ára a közösségi piacon jelentős mértékben emelkedik vagy csökken;
aa) a tej és a tejtermékek tekintetében, amennyiben a 2009. április 1-jén, illetve a 2010. április 1-jén kezdődő 12 hónapos időszakban a szóban forgó termékek bármelyikének az ára a közösségi piacon jelentős mértékben emelkedik vagy csökken;"
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 a pont (új)
1234/2007/EK rendelet
188 cikk – 2a pont (új)
3a)  A 188. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
"2a) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet a 195. cikkben említett bizottság munkájáról. Ebből a célból kézhez kell kapnia a bizottsági ülések napirendjét, a szavazások eredményét, az ülésekről készült kivonatos jegyzőkönyveket, illetve azoknak a hatóságoknak és szervezeteknek a listáját, amelyekhez a tagállamok által a képviseletükre kinevezett személyek tartoznak. Az Európai Parlamentet minden olyan esetben is tájékoztatni kell, amikor a Bizottság intézkedéseket vagy a meghozandó intézkedésekre vonatkozó javaslatokat terjeszt a Tanács elé."
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat