Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2721(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0097/2009

Előterjesztett szövegek :

B7-0097/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 22/10/2009 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2009)0055

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 41k
2009. október 22., Csütörtök - Strasbourg
Az SIS II és a VIS előrehaladása
P7_TA(2009)0055B7-0097/2009

Az Európai Parlament 2009. október 22-i állásfoglalása a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) és a Vízuminformációs Rendszer (VIS) előrehaladásáról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.   mivel a Bizottság a 2001. december 6-i 2424/2001/EK tanácsi rendeletben megbízást kapott a SIS (Schengeni Információs Rendszer)(1) 2007 márciusában bevezetendő második generációjának kifejlesztésére,

B.   mivel a Parlament 2006. október 13-án elfogadta a SIS II jogalapját megteremtő 1987/2006/EK rendeletet(2),

C.   mivel számos probléma és késedelem következtében az új rendszer még nem lépett működésbe, és kételyek merültek fel a projekt életképességét illetően,

D.   mivel számos ország, köztük Írország, az Egyesült Királyság, Ciprus, Bulgária, Románia és Liechtenstein nem integrálódik a SIS rendszerbe, amíg nem születik megoldás,

E.   mivel a Bel- és Igazságügyi Tanács 2009. június 4–5-én több következtetést is elfogadott a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) új irányvonaláról, és úgy határozott, hogy a rendszerfejlesztést a meglévő SIS II projekt alapján kell folytatni, alternatív forgatókönyvként azonban alkalmazni lehet a SIS 1 + RE rendszert, mint tartalékmegoldást,

F.   mivel szükség lesz két műszaki teszt (ún. mérföldkő-teszt) végrehajtására, az elsőre 2009 végén, a másodikra pedig 2010 nyarán,

G.   mivel a jelenlegi előrejelzés szerint a SIS II 2011 utolsó negyedévéig nem tudja megkezdeni a működést,

H.   mivel az Európai Parlament 2007. június 7-én elfogadta a Vízuminformációs Rendszer (VIS) jogalapját megteremtő 767/2008/EK rendeletet(3),

I.   mivel a SIS II-vel azonos technikai platformon alapuló és azonos kivitelező által kifejlesztendő VIS kiépítését az EU szintén prioritásként kezeli,

J.   mivel a VIS kialakítása szintén késedelmet szenved, tekintettel arra, hogy a telepítésre meghatározott, 2009 végére kitűzött határidő nem fog teljesülni, a működés megkezdése pedig akár 2010 szeptembere utánra is csúszhat, abból adódóan, hogy bizonyos problémák merültek fel a központi VIS Bizottság általi felállítását és a tagállamok nemzeti szintű felkészülést illetően,

1.   hangsúlyozza, hogy – a schengeni vívmányoknak való megfelelés és az azokkal való összhang biztosítása mellett – az európai polgárok biztonságának megerősítése, valamint a külső határok hatékony ellenőrzésének biztosítása érdekében az SIS II felállítása továbbra is a Parlament prioritásai közé tartozik, és hogy a rendszernek a jogalapban előirányzott fejlesztések és új funkcionalitások bevezetésével a lehető leghamarabb meg kell kezdenie a működést;

2.   mély aggodalmának ad hangot az SIS II és a VIS rendszerek működésbe lépésének késedelme miatt;

3.   kéri, hogy a Bizottság és a Tanács tájékoztassa a 2009. december 22-én esedékes első mérföldkő-teszt eredményeiről közvetlenül annak elvégzését követően, és haladéktalanul tájékoztassák a jövőbeni lépésekről is;

4.   felszólít arra, hogy biztosítsák a teljes átláthatóságot a végrehajtási eljárás tekintetében, beleértve annak pénzügyi vonatkozásait is, és kéri, hogy társjogalkotóként tájékoztassák arról, hogy az ún. első és második mérföldkő-tesztek a jelenlegi SIS II fejlesztési szerződés hatálya alá tartoznak-e, vagy további követelményeknek tekintendőek, és utóbbi esetben mekkora többletköltséggel kell számolni;

5.   tudni szeretné, hogy megbüntették-e kivitelezőt a korábbi tesztek eredménytelenségét okozó késedelmekért és műszaki hibákért, és ha igen, mekkora e büntetések összege; tudni szeretné továbbá, hogy mekkora többletköltséggel járnak ezek a késedelmek és műszaki hibák abból adódóan, hogy újabb teszteket kell elvégezni, és meg kell hosszabbítani a SIS II telepítésére vonatkozó menetrendet;

6.   kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok tegyenek együttes, összehangolt erőfeszítéseket annak elkerülésére, hogy az SIS II kidolgozása tekintetében lezajlott forgatókönyv megismétlődjék a VIS esetében;

7.   kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy indokolják meg, miért bíznak továbbra is a jelenlegi kivitelezőben, és annak abbéli képességében, hogy további késedelmek nélkül sikeresen továbbfejleszti a VIS és az SIS II rendszereket;

8.   hangsúlyozza, hogy a Tanácsnak és a Bizottságnak be kell vonniuk a Parlamentet a SIS II és a VIS fejlesztésével kapcsolatos valamennyi döntésbe, különösen, amennyiben a tesztek eredményei nem kielégítőek, ezáltal új irányba terelve az SIS II és a VIS projekteket, ami akár a projektekért felelős céggel fennálló jelenlegi szerződés felmondásához is vezethet;

9.   felhívja a Bizottságot annak tisztázására, hogy a szerződés felmondása a SIS II-projekt esetében automatikusan a tartalékmegoldás vagy kényszermegoldás bevetésével jár-e, illetve kéri, hogy ismertesse a VIS-projektet érintő lehetséges kihatásokat;

10.   hangsúlyozza, hogy a Parlamentet folyamatosan tájékoztatni kell az SIS II és a VIS telepítésével kapcsolatos mindenkori helyzetről;

11.   utasítja illetékes bizottságát e kérdés alapos nyomon követésére és amennyiben a fejlemények indokolják, de legkésőbb az első mérföldkő-teszt lezárása után egy nyomon követési állásfoglalás plenáris ülés részére történő kidolgozására;

12.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 328., 2001.12.13., 4.o.
(2) HL L 381., 2006.12.28., 4. o.
(3) HL L 218., 2008.8.13., 60. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat