Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2721(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0097/2009

Pateikti tekstai :

B7-0097/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 22/10/2009 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0055

Priimti tekstai
PDF 201kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2009 m. spalio 22 d. - Strasbūras
SIS II ir VIS diegimo būklė
P7_TA(2009)0055B7-0097/2009

2009 m. spalio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos ir Vizų informacinės sistemos diegimo būklės

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.   kadangi 2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2424/2001 Komisijai suteikti įgaliojimai rengti antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II)(1), kuri įsigaliotų 2007 m. kovo mėn.,

B.   kadangi 2006 m. spalio 13 d. Europos Parlamentas priėmė Reglamentą (EB) Nr. 1987/2006(2), kuriuo buvo sukurtas SIS II teisinis pagrindas,

C.   kadangi daugybė problemų ir vėlavimų parodė, kad naujoji sistema vis dar nepradėjo veikti, ir iškilo abejonių dėl šio projekto įgyvendinamumo,

D.   kadangi keletas šalių, įskaitant Airiją, Jungtinę Karalystę, Kiprą, Bulgariją, Rumuniją ir Lichtenšteiną, nebus įtrauktos į SIS sistemą, kol nebus rastas sprendimas,

E.   kadangi 2009 m. birželio 4–5 d. Teisingumo ir vidaus reikalų taryba patvirtino išvadas dėl naujos SIS II krypties, nusprendusi, kad reikėtų toliau kurti sistemą remiantis dabartiniu SIS II projektu, tačiau kartu parengti ir kitą SIS 1+ RE scenarijų kaip atsarginį sprendimo variantą,

F.   kadangi turės būti atlikti du techniniai bandymai (vadinamieji kertiniai bandymai), pirmasis – 2009 m. pabaigoje, antrasis – 2010 m. vasarą,

G.   kadangi šiuo metu prognozuojama, kad SIS II negalės pradėti veikti iki paskutinio 2011 m. ketvirčio,

H.   kadangi 2007 m. birželio 7 d. Parlamentas priėmė Reglamentą (EB) Nr. 767/2008(3), kuriuo buvo sukurtas Vizų informacinės sistemos (VIS) teisinis pagrindas,

I.   kadangi VIS, kurios pagrindas yra ta pati techninė platforma ir kurią kuria tas pats rangovas, kaip ir SIS II, sukūrimas taip pat yra vienas iš ES prioritetų,

J.   kadangi VIS diegimas taip pat vėluoja, nes sistema nebus įdiegta 2009 m. pabaigoje, kaip numatyta, ir kad dėl tam tikrų problemų, kurios iškilo Komisijai rengiant centrinę VIS, ir atsižvelgiant į valstybių narių pasirengimą nacionaliniu lygmeniu sistemos paleidimo pradžia gali būti nukelta net vėliau nei 2010 m. rugsėjo mėn.,

1.   pabrėžia, kad SIS II sukūrimas tebėra vienas iš Parlamento prioritetų, ir kad ji turėtų kuo greičiau pradėti veikti, į ją įtraukiant keletą patobulinimų ir naujų funkcijų, kaip numatoma teisiniame pagrinde, siekiant pagerinti Europos piliečių saugumą ir užtikrinti veiksmingą išorės sienų kontrolę, taip pat užtikrinant, kad Šengeno acquis būtų visiškas ir darnus;

2.   reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad vėluojama pradėti SIS II ir VIS veiklą;

3.   prašo Komisijos ir Tarybos informuoti Parlamentą apie 2009 m. gruodžio 22 d. turinčio įvykti kertinio 1-ojo techninio bandymo rezultatus vos tik jam įvykus ir prašo neatidėliojant informuoti Parlamentą apie tolimesnius veiksmus, kurių reikės imtis;

4.   ragina siekti visiško skaidrumo įgyvendinimo procese, taip pat finansiniais aspektais, ir prašo informuoti Parlamentą, kaip vieną iš teisės aktų leidėjų, apie tai, ar 1-asis ir 2-asis kertiniai bandymai įtraukti į dabartinę SIS II kūrimo sutartį, ar reikės šiuos bandymus traktuoti kaip papildomus reikalavimus ir kokios papildomos išlaidos numatomos tuo atveju;

5.   prašo Parlamentą informuoti apie tai, ar rangovui skirtos kokios nors nuobaudos už vėlavimą ir techninius trūkumus, dėl kurių ankstesni bandymai buvo nesėkmingi, ir, jei taip, kokio dydžio nuobaudos; be to, prašo Parlamentą informuoti apie papildomas išlaidas, patiriamas dėl tų vėlavimų ir techninių trūkumų, prireikus atlikti naujus bandymus ir pratęsti SIS II diegimo laikotarpį;

6.   ragina, kad Komisija ir valstybės narės derintų ir koordinuotų pastangas, kad VIS sistemos atveju nepasikartotų toks pats scenarijus, kaip SIS II kūrimo atveju;

7.   prašo Tarybą ir Komisiją pateikti pagrįstą paaiškinimą, kuo remdamosi jos ir toliau pasitiki dabartiniu rangovu ir jo galimybėmis sėkmingai ir nevėluojant tobulinti VIS ir SIS II sistemas;

8.   pabrėžia, kad Taryba ir Komisija privalo įtraukti Parlamentą priimant bet kokius su SIS II ir VIS kūrimu susijusius sprendimus, ypač jei bandymų rezultatai bus nepatenkinami ir dėl to reikės keisti ir SIS II, ir VIS projektų kryptį ir jeigu būtų sprendžiama, ar nutraukti dabartinę sutartį su už šiuos projektus atsakinga bendrove;

9.   ragina Komisiją patikslinti, ar SIS II projekto atveju nutraukus sutartį būtų automatiškai pereita prie atsarginio ar nenumatyto atvejo sprendimo įgyvendinimo, ir nurodyti, koks galimas poveikis VIS projektui;

10.   pabrėžia, kad Parlamentas turi būti nuolat informuojamas apie esamą SIS II ir VIS diegimo būklę;

11.   įpareigoja kompetentingą komitetą atidžiai stebėti tai, kas vyksta šiuo klausimu, ir parengti atitinkamą rezoliuciją plenariniam posėdžiui, kai tik bus pagrindo jai rengti dėl naujų poslinkių, bet ne vėliau kaip po 1-ojo kertinio bandymo;

12.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 328, 2001 12 13, p. 4.
(2) OL L 381, 2006 12 28, p. 4.
(3) OL L 218, 2008 8 13, p. 60.

Teisinė informacija - Privatumo politika