Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2009/2721(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B7-0097/2009

Testi mressqa :

B7-0097/2009

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 22/10/2009 - 8.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2009)0055

Testi adottati
PDF 209kWORD 42k
Il-Ħamis, 22 ta' Ottubru 2009 - Strasburgu
L-istat ta' progress tal-SIS II u l-VIS
P7_TA(2009)0055B7-0097/2009

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' Ottubru 2009 dwar l-istat ta' progress tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen u tas-Sistema ta' Informazzjoni tal-VIS

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.   billi fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2424/2001 tas-6 ta' Diċembru 2001 il-Kummissjoni ngħatat il-mandat li tiżviluppa s-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS)(1) tat-tieni ġenerazzjoni, li kellha tidħol fis-seħħ f'Marzu 2007,

B.   billi l-Parlament adotta r-Regolament (KE) Nru 1987/2006(2) li jistabbilixxi l-bażi legali għall-SIS II fit-13 ta' Ottubru 2006,

C.   billi d-diversi problemi u d-dewmien fissru li s-sistema l-ġdida għadha ma bdietx titħaddem, u billi tqajmu dubji dwar il-vijabilità tal-proġett,

D.   billi numru ta' pajjiżi, inklużi l-Irlanda, ir-Renju Unit, Ċipru, il-Bulgarija, ir-Rumanija u l-Liechtenstein, mhux se jkunu inkorporati fis-sistema SIS sakemm tinstab soluzzjoni,

E.   billi l-Kunsill għall-Ġustizzja u l-Intern tal-4 u l-5 ta' Ġunju 2009 adotta sett ta' konklużjonijiet dwar l-orjentament il-ġdid tas-SIS II, filwaqt li ddeċieda li l-iżvilupp tas-sistema għandu jkompli fuq il-bażi tal-proġett eżistenti tas-SIS II iżda bix-xenarju alternattiv ta' SIS 1+ RE bħala soluzzjoni ta' riżerva,

F.   billi se jkollhom isiru żewġ testijiet tekniċi (hekk imsejħa testijiet 'milestone'), bl-ewwel wieħed fl-aħħar tal-2009 u bit-tieni fis-sajf tal-2010,

G.   billi l-previżjoni attwali hi li s-SIS II mhux se tkun tista' tibda titħaddem qabel l-aħħar kwart tas-sena tal-2011,

H.   billi l-Parlament adotta r-Regolament (KE) Nru 767/2008(3) li jistabbilixxi l-bażi legali għas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) fis-7 ta' Ġunju 2007,

I.   billi t-twaqqif tal-VIS, ibbażata fuq l-istess pjattaforma teknika u żviluppata mill-istess kuntrattur bħas-sistema SIS II, ukoll hija prijorità għall-UE,

J.   billi l-VIS ukoll qed ikollha dewmien, peress li d-data tal-bidu tal-użu fl-aħħar tal-2009 mhux se tintlaħaq u peress li l-bidu tat-tħaddim jaf jiġi pospost lil hinn minn Settembru 2010 minħabba ċerti problemi fit-twaqqif tal-VIS ċentrali mill-Kummissjoni u fir-rigward tat-tħejjijiet fil-livell nazzjonali fl-Istati Membri,

1.  Jenfasizza l-fatt li t-twaqqif tas-SIS II xorta għadha prijorità għall-Parlament u li għandha tibda taħdem malajr kemm jista' jkun, b'mod li tintroduċi ħafna titjib u funzjonalitajiet ġodda, kif previst fil-bażi legali, biex tissaħħaħ is-sigurtà taċ-ċittadini Ewropej u jiġu garantiti kontrolli effiċjenti tal-fruntieri fil-fruntieri esterni, filwaqt li jiġu żgurati t-tlestija u l-koerenza tal-acquis ta' Schengen;

2.  Jesprimi tħassib serju dwar id-dewmien fil-bidu tat-tħaddim kemm tas-sistema tas-SIS II kif ukoll dik tal-VIS;

3.  Jitlob li jiġi infurmat mill-Kummissjoni u mill-Kunsill dwar ir-riżultati tat-test tekniku 'milestone' 1, li hu ppjanat li se jsir fit-22 ta' Diċembru 2009, immedjatament wara li jitlesta, u li jiġi infurmat mingħajr dewmien dwar il-passi futuri li għandhom jittieħdu;

4.  Jitlob li jkun hemm trasparenza sħiħa fir-rigward tal-proċess ta' implimentazzjoni, anke fir-rigward tal-aspetti finanzjarji, u jitlob li jiġi infurmat, bħala koleġiżlatur, dwar jekk l-hekk imsejħa testijiet 'milestone' 1 u 2 għadhomx fl-ambitu tal-kuntratt preżenti ta' żvilupp tas-SIS II jew jekk hux se jkollhom jiġu trattati bħala rekwiżiti addizzjonali, u liema spejjeż żejda huma previsti f'dak il-każ;

5.  Jitlob li jkun jaf jekk ġewx imposti xi penali fuq il-kuntrattur għad-dewmien u l-iżbalji tekniċi li wasslu għall-falliment tat-testijiet preċedenti u, jekk dan huwa l-każ, x'kien l-ammont tagħhom; jitlob, barra minn hekk, li jkun infurmat dwar l-ispejjeż żejda involuti f'dan id-dewmien u f'dawn l-iżbalji tekniċi f'termini tal-bżonn li jitwettqu t-testijiet il-ġodda u l-iskeda ta' żmien estiża għall-bidu tat-tħaddim tas-SIS II;

6.  Jitlob li jsiru sforzi komuni u kkoordinati mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri biex jiġi evitat li jirrepeti ruħu fir-rigward tal-VIS l-istess xenarju li seħħ fir-rigward tal-iżvilupp tas-SIS II;

7.  Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħtu spjegazzjoni mmotivata tar-raġunijiet li għalihom għad għandhom fiduċja fil-kuntrattur attwali u fl-abilità tiegħu li jirnexxielu jmexxi 'l quddiem b'suċċess u mingħajr aktar dewmien is-sistemi VIS u SIS II;

8.  Jenfasizza li l-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jinvolvu lill-Parlament fi kwalunkwe deċiżjoni relatata mal-iżvilupp tal-SIS II u l-VIS, b'mod partikolari jekk ir-riżultati tat-testijiet ma jkunux sodisfaċenti, biex b'hekk ikun hemm bidla fid-direzzjoni fir-rigward kemm tal-proġett tal-SIS II kif ukoll dak tal-VIS, u li tista' tinkludi t-tħassir tal-kuntratt attwali mal-kumpanija responsabbli għalihom;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmilha ċara jekk kwalunkwe tħassir tal-kuntratt iwassalx b'mod awtomatiku, fil-każ tal-proġett SIS II, biex tiġi implimentata s-soluzzjoni ta' riżerva jew ta' kontinġenza, u biex tispjega l-effetti li jista' jkun hemm fuq il-proġett VIS;

10.  Jenfasizza li l-Parlament għandu jinżamm infurmat b'mod kostanti dwar l-istat ta' progress fir-rigward tal-bidu tat-tħaddim tas-SIS II u l-VIS;

11.  Jagħti istruzzjonijiet lill-kumitat rilevanti tiegħu biex jimmoniterja din il-kwistjoni mill-qrib u biex jipprepara riżoluzzjoni ta' segwitu għall-plenarja hekk kif żviluppi ġodda jitolbu hekk, u l-aktar tard wara t-tlestija tat-test 'milestone' 1;

12.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 328, 13.12.2001, p. 4.
(2) ĠU L 381, 28.12.2006, p. 4.
(3) ĠU L 218, 13.8.2008, p. 60.

Avviż legali - Politika tal-privatezza