Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2697(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0095/2009

Разисквания :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Гласувания :

PV 22/10/2009 - 8.6
PV 22/10/2009 - 8.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0058

Приети текстове
PDF 409kWORD 110k
Четвъртък, 22 октомври 2009 г. - Страсбург
Подготовка на срещата на високо равнище ЕС-САЩ (2 и 3 ноември 2009 г.) и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет
P7_TA(2009)0058RC-B7-0095/2009

Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009г. относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции от 8 май 2008 г. относно Трансатлантическия икономически съвет(1), от 5 юни 2008 г. относно срещата на високо равнище ЕС-САЩ(2) и от 26 март 2009 г. относно състоянието на трансатлантическите отношения след изборите в САЩ(3),

–   като взе предвид резултатите от срещата на високо равнище ЕС-САЩ, проведена на 5 април 2009 г. в Прага,

–   като взе предвид доклада за напредъка, приет на третото заседание на Трансатлантическия икономически съвет (ТИС) на 12 декември 2008 г., и общата декларация, приета на заседанието на Трансатлантическия законодателен диалог (ТЗД) през април 2009 г. в Прага,

–   като взе предвид публикувания на 15 септември 2009 г. доклад на ръководената от Justice Goldstone проучвателна мисия на ООН във връзка с конфликта в Газа,

–   като взе предвид резолюцията си от 17 септември 2009 г. относно проекта за международно споразумение за предоставяне на достъп на Министерство на финансите на САЩ до данни за съобщения за финансови плащания с цел предотвратяване и борба с тероризма и неговото финансиране(4),

–   като взе предвид резолюцията си от 8 октомври 2009 г. относно срещата на високо равнище на Г-20 в Питсбърг на 24-25 септември 2009 г.(5),

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.   като има предвид, че Европейският съюз приветства духа на сътрудничество, проявяван от администрацията на САЩ в международните отношения, и укрепването на връзките между ЕС и САЩ, които са крайъгълният камък на външните политики на ЕС;

Б.   като има предвид, че ЕС и САЩ имат стратегическа роля по отношение на глобалните икономически предизвикателства, като техният брутен вътрешен продукт (БВП) съставлява повече от половината от глобалния БВП, а двустранното им търговско и инвестиционно партньорство, което се равнява на почти 40 % от световната търговия, е най-силното в света;

В.   като има предвид общите интереси на ЕС и САЩ в световната политика и споделената им отговорност на световната политическа сцена за насърчаване на мира, спазването на правата на човека и стабилността и за преодоляване на различни глобални опасности и предизвикателства като разпространението на ядрено оръжие, тероризма, изменението на климата, енергийната сигурност и развитието на основани на нисковъглеродни източници икономики и изкореняването на бедността, както и изпълнението на други Цели на хилядолетието за развитие (ЦХР);

Г.   като има предвид, че работата на ТИС трябва да продължи напред посредством намаляване на пречките пред търговията към целта за постигане на интегриран трансатлантически пазар до 2015 г., постигането на който би било основно средство за възобновяване на икономическия растеж и за постигане на икономическо възстановяване;

Д.   като има предвид освен това, че за успешното приключване на споразумението за развитие от Доха е необходимо съвместно ръководство от страна на ЕС и САЩ;

Е.   като има предвид, че е важно ролята на законодателите да бъде надлежно отразена в процеса на работа на ТИС и че приоритетите на Европейския парламент са подобаващо взети под внимание;

Ж.   като има предвид, че ЕС и САЩ ще бъдат изправени пред нарастващо в световен мащаб потребление на енергия и пред изискването, което предстои да бъде прието в Копенхаген за изпълнение на световните ангажименти за борба с изменението на климата, и като има предвид, че новите стандарти и мерки за повишаване на енергийната ефективност не следва да създават нови пречки пред трансатлантическата търговия, нито да намаляват сигурността и безопасността на делящите се материали;

З.   като има предвид, че инструментите за външна политика на Договора от Лисабон ще дадат на ЕС възможност да играе още по-значима и последователна роля на международната сцена;

И.   като има предвид, че финансовата и икономическа криза бързо се превърна в криза на заетостта със сериозни социални последици, както и че трансатлантическите партньори носят споделена отговорност за справяне със социалното измерение на икономическата криза;

Й.   като има предвид, че неотдавнашните проучвания, като например проучването "Трансатлантически тенденции 2009" на германския Marshall Fund, показват безпрецедентна обществена подкрепа от страна на гражданите на ЕС за администрацията на САЩ, и като има предвид, че това създава основа за съживяване на отношенията между ЕС и САЩ;

Среща на високо равнище ЕС-САЩ

1.  Потвърждава, че отношенията между ЕС и САЩ представляват най-важното стратегическо партньорство за ЕС, и настоява за необходимостта ЕС и администрацията на САЩ да засилят своя стратегически диалог, сътрудничество и координиране, когато са изправени пред глобални предизвикателства и регионални конфликти; приканва Комисията след предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ да представи съобщение относно стратегическото партньорство между ЕС и САЩ;

2.  Призовава двамата партньори да насърчават спазването на правата на човека по света като ключов елемент на политиката си; подчертава необходимостта от интензивно координиране на превантивната дипломация и дипломацията по време на кризи; призовава администрацията на САЩ да ратифицира и да се присъедини към Римския протокол за създаването на Международния наказателен съд; повтаря призива си за премахване на смъртното наказание; призовава правителството на САЩ отново да изпълнява изцяло международните норми на правовата държава, да прекрати всички извънсъдебни мерки и да преустанови ненаказаността за нарушаването на правата на човека;

3.  Счита за необходимо на срещата на високо равнище ЕС-САЩ и двамата партньори да поемат водеща роля за изпълнението на ангажиментите на Г-20; във връзка с това призовава за съгласуване със САЩ по пакета реформи за финансовия сектор и по текущите законодателни реформи на ЕС, включително по структурата на финансовия надзор, и изисква двамата партньори да засилят своето сътрудничество за модернизиране на МВФ;

4.  Подчертава значението на сътрудничеството между ЕС и САЩ за постигане на международно споразумение на Конференцията на ООН за изменение на климата (COP 15) в Копенхаген през декември 2009 г. въз основа на научни доказателства и включващо подходящо международно подпомагане за намаляване на изменението на климата и адаптиране в развиващите се страни; настоятелно призовава председателството на ЕС на срещата на високо равнище ЕС-САЩ да изисква амбициозен ангажимент от страна на САЩ към международните задължения след Киото и за сътрудничество от страна на САЩ за насърчаване на връзките между схемата на ЕС за търговия с емисии и съответни регионални или федерални схеми в САЩ;

5.  Настоява, че Договорът от Лисабон ще изисква укрепване на институционалните механизми на отношенията между ЕС и САЩ в съответствие с горепосочената му резолюция от 26 март 2009 г.;

6.  Призовава ЕС и САЩ по време на предстоящата среща на високо равнище да постигнат споразумение за засилено трансатлантическо партньорство за справяне с общите глобални предизвикателства, по-конкретно по отношение на неразпространението на ядрени оръжия и разоръжаването, противопоставянето срещу тероризма, изменението на климата, зачитането на правата на човека, изправянето срещу глобални епидемии и постигането на ЦХР; подчертава, че развиващите се страни не са предизвикали световната финансова и икономическа криза, но са несъразмерно засегнати от нея;

7.  Подчертава значението на НАТО като крайъгълен камък на трансатлантическата сигурност; счита, че съответните промени в тази по-широка структура за сигурност следва да бъдат обсъдени в диалог с Русия и страните-членки на ОССЕ извън ЕС, с цел подновяване на консенсуса относно сигурността от двете страни на Атлантическия океан; подчертава значението на ЕПСО и стойността на една по-голяма способност за защита на Европа за укрепването на трансатлантическата сигурност;

8.  Приветства във връзка с това решението на Руската федерация и на САЩ да проведат преговори за сключване на ново всеобхватно правно обвързващо споразумение, което да замени Договора за съкращаване на стратегическите въоръжения (START), чието действие изтича през декември 2009 г., и подписването на "Съвместно предварително споразумение за продължаване на договореностите по START-1" от президентите Барак Обама и Дмитрий Медведев в Москва на 6 юли 2009 г.;

9.  Приветства изявлението на президента на САЩ за напредък в ратифицирането на Договора за всеобща забрана на ядрените опити (CTBT); призовава Съвета да допринесе положително и активно за подготовката на следващата конференция за преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие през 2010 г. в тясно сътрудничество със САЩ и Русия;

10.  Подчертава, че несигурността относно естеството на иранската ядрена програма застрашава системата за неразпространение на ядреното оръжие и стабилността в региона и света; подкрепя целта за намиране на преговорно решение с Иран след прилагане на двойната стратегия на диалог и санкции и в координация с други държави-членки на Съвета за сигурност и на Международната агенция за атомна енергия;

11.  Изразява загриженост по повод на последните ядрени опити, осъществени от Корейската народнодемократична република (КНДР), и отхвърлянето от нейна страна на Резолюция 1887 (2009) от 24 септември 2009 г. на Съвета за сигурност на ООН; въпреки това подкрепя подхода на САЩ за двустранен диалог в рамките на шестстранните преговори за освобождаване на Корейския полуостров от ядрено оръжие;

12.  Отбелязва, че САЩ изоставиха своите първоначални планове за противоракетен щит в Европа и отбелязва новите им планове; призовава за ново глобално споразумение по въпросите на сигурността, с участието на ЕС, САЩ, Русия и Китай;

13.  Призовава двамата партньори да насърчат провеждането на тристранен разговор с Латинска Америка, регион, който споделя представите за демокрация, права на човека и принципа за многостранност;

14.  Още веднъж изтъква необходимостта и двамата партньори да насърчават, в дух на доверие и прозрачност, координирания подход на техните политики спрямо Иран, Ирак, Афганистан и Пакистан; призовава настоятелно ЕС, САЩ, НАТО и ООН да изработят нова съвместна стратегическа концепция, която да интегрира изцяло международните ангажименти, като приканят всички съседни страни да участват в това усилие, за да се постигне стабилизиране в региона;

15.  Счита, че първата среща, организирана от президента Обама на 23 септември 2009 г. между израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и палестинския лидер Махмуд Абас, не успя да постигне амбициозните си цели; потвърждава, че успехът на близкоизточния мирен процес е един от най-важните приоритети на ЕС и САЩ, и приканва ЕС и САЩ съвместно да насърчат активната намеса на Квартета в търсенето на общи опорни точки като основа за мирен изход с цел двудържавно решение с независима, жизнеспособна палестинска държава; призовава срещата на високо равнище да разгледа възможни начини за достигане на арабския свят; призовава към слагане на край на трудната хуманитарна ситуация в ивицата Газа; изразява съжаление поради ролята на Хамас за ограничаване на личната свобода и правата на човека;

16.  Изразява надежда, че на срещата на високо равнище двете страни ще се споразумеят, че успешното приключване на кръга от преговори от Доха следва да включва мерки за избягване на нестабилността на цените на селскостопанските продукти и предотвратяване на недостига на храни; призовава лидерите да не забравят крайната цел за развитие на този кръг от преговори и да спазят ангажимента си да изразходват 0,7 % от своя БВП за сътрудничество за развитие; подчертава необходимостта да се отчетат неотдавнашните реформи на общата селскостопанска политика и изразява надеждата си да види подобни адаптации и в закона за земеделието на САЩ; припомня развитието на събитията при предни конфликтни въпроси, като например третираното с хормони телешко месо, хлорираното пилешко и разрешаването на някои генетично модифицирани продукти; изразява увереността си, че чрез непрекъснат диалог въпросите на двустранната търговия със селскостопански продукти могат да бъдат разрешени, преди да стигнат до органите на СТО за уреждане на спорове;

17.  Отбелязва идеята за създаване на трансатлантически енергиен съвет; подчертава твърдо, че този съвет трябва да се занимава само с аспектите на въпроса, които недвусмислено касаят международната политика и политиката на сигурност, и следва за в бъдеще да бъде интегриран в Трансатлантическия политически съвет, а ТИС следва да се занимава най-общо с енергийната политика;

18.  Приветства направеното неотдавна разширяване на програмата за безвизов престой за още седем държави-членки на ЕС; въпреки това, настоятелно призовава за вдигане на визовия режим за целия ЕС и за равно третиране на всички граждани на ЕС въз основа на пълна взаимност; критикува планираното въвеждане на административни такси за издаването на разрешителни за гражданите на ЕС в рамките на Електронната система за разрешително за пътуване (ESTA) и призовава Комисията приоритетно да обсъди този въпрос с администрацията на САЩ;

19.  Призовава САЩ да разрешат пълното и ефективно прилагане на първия етап от споразумението за въздухоплаване между ЕС и САЩ, както и на споразумението за безопасност на въздухоплаването между ЕС и САЩ; припомня както на Комисията, така и на органите на САЩ, че един евентуален неуспех за сключване на двуетапно споразумение би могъл да доведе до отмяна на първия етап на споразумението от някои държави-членки; призовава САЩ да избягват всякакви мерки, които са насочени срещу засиленото сътрудничество, като например споменатите в Резолюция 915 на Камарата на представителите мерки за чуждестранните ремонтни бази, за антитръстовото освобождаване и за гражданството на въздушните превозвачи;

Заседание на Трансатлантическия икономически съвет и неговото укрепване

20.  Подчертава, че едно по-близко трансатлантическо партньорство за завършване на трансатлантическия пазар до 2015 г., основано на принципа на социална пазарна икономика, е жизненоважен инструмент за оформяне на глобализацията и за справяне с глобалната икономика и социалните кризи; изтъква, че много от т.нар. "нетарифни бариери" пред търговията и инвестициите, които ТИС се призовава да премахне, произтичат от съзнателни действия на законодателните органи, които са насочени към постигането на цели в социалната и здравната сфера, в областта на културата или на околната среда, и следователно не трябва да бъдат премахвани без съответстващия нормативен акт;

21.  Отправя искане към Комисията за изработване на подробна пътна карта на съществуващите препятствия пред постигането на тази цел; припомня проучването, което Европейският парламент поръча и финансира в рамките на бюджета си за 2007 г.; изразява учудване защо Комисията досега не е представила нито един от тези документи, въпреки многократните искания от страна на Европейския парламент; определя 15 ноември 2009 г. като крайна дата за тяхното внасяне за публикуване;

22.  Счита, че трансатлантическото сътрудничество по енергийната ефективност и технологии (вкл. за съобразена с околната среда енергетика) и по въпросите на енергийното регулиране може да се разглежда в рамките на ТИС; настоява, че трансатлантическото сътрудничество по енергийната сигурност следва да представлява един от основните въпроси, разглеждани редовно в Трансатлантическия политически съвет, чието създаване Европейският парламент предложи в горепосочената си резолюция от 26 март 2009 г.;

23.  Вярва, че трансатлантическото икономическо сътрудничество трябва да се характеризира с по-голяма отчетност, прозрачност и предсказуемост, а графикът на заседанията и техният дневен ред, пътните карти и докладите за напредък следва да бъдат публикувани редовно и незабавно на сайт в интернет; предлага провеждане на годишен дебат за постигнатия напредък по въпроси, обсъждани в рамките на ТИС, както и по отношение на неговата структура;

24.  Все пак счита, че в този контекст въздействието на действията на правителствата върху търговските дейности, по въпроси като стандартите за неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, биометрични спецификации, авиационна безопасност, документи за пътуване и обмен на данни информация относно пътниците следва да не бъдат пренебрегвани от ТИС;

25.  Призовава властите на САЩ и Комисията да ускорят преговорите с цел намиране на балансирани решения относно, наред с другото, потребностите във връзка с авиационната безопасност и защитата на данните от досиетата на пътниците (PNR), преразглеждането на проверките за сигурност по летищата и по-ефикасното включване на мерки с цел намаляване на последиците за изменението на климата, причинени от трансатлантическото и международното въздухоплаване, в преговорите от Копенхаген и в споразуменията под егидата на Международната организация по гражданско въздухоплаване;

Ролята на Трансатлантическия законодателен диалог (ТЗД) в ТИС

26.  Възобновява своя призив към ръководителите на ЕС и САЩ, както и към съпредседателите на ТИС, да вземат под внимание ключовата роля на законодателите за успеха на ТИС; призовава ги настоятелно да включат представителите на ТЗД напълно и пряко в работата на ТИС, тъй като законодателите споделят със своите колеги от изпълнителната власт отговорността за привеждането в изпълнение на много от решенията на ТИС и за надзора над това изпълнение;

27.  Счита, че е от съществено значение да се гарантира, че за участие в работата на Трансатлантическия законодателен диалог и на ТИС са привлечени най-подходящите членове на Конгреса и на Европейския парламент с цел гарантиране, че законодателство няма непредвидени последици за трансатлантическата търговия и инвестициите; изразява надежда, че новото споразумение би могло да превърне настоящия ТЗД в трансатлантическа междупарламентарна асамблея, съгласно препоръките, отправени от Парламента в горепосочената му резолюция от 26 март 2009 г.;

ТИС и икономическите и финансови кризи

28.  Приветства факта, че Трансатлантическият икономически съвет се консултира от различни заинтересовани страни, в това число представители на бизнеса, и призовава да се предостави сравнима роля на представителите на профсъюзите от двете страни на Атлантическия океан, така че социалното измерение да бъде изцяло обхванато; призовава в експертната група да бъдат включени ръководителите на Трансатлантическия диалог между социалните партньори и на бъдещия Трансатлантически диалог по енергийните въпроси; при все това счита, че тяхната консултативна роля трябва да се разграничи от законодателната роля на Конгреса на САЩ и Европейския парламент;

29.  Подчертава ролята на ТИС за насърчаване и осигуряване на регулаторен отговор на кризата, координиран между ЕС и САЩ, по-конкретно по отношение на алтернативните инструменти за финансиране, инфраструктурата на финансовите пазари (особено по отношение на пазарите по договаряне на деривати от типа OTC (Over-The-Counter)), капиталовите изисквания, данъчните убежища и разрешаване на трансгранични спорове за несъстоятелност; призовава ТИС да разгледа координацията и най-добрите практики относно политиката на възнаграждения във финансовите институции, като гарантира, че възнагражденията се основават на дългосрочните резултати, намалявайки по този начин излагането на риск;

30.  Подчертава, че опасността от кредитна криза не е отминала; подчертава във връзка с това, че координираните макроикономически политики са от жизнено значение за постигане на устойчиво глобално икономическо възстановяване и за справяне с нарастващото равнище на безработица;

31.  Призовава ТИС да настоява органите на САЩ да отчетат промените в директивите на ЕС за капиталовите изисквания, когато прилагат рамката Базел ІІ; приветства предложението на правителството на САЩ за регулиране на всички деривати от типа OTC, както и неговата работа по създаване на централна клирингова къща за сложно структурирани продукти, и призовава ТИС да разгледа по какъв начин да насърчи един съгласуван подход по отношение на обработването на категориите активи и корпорации, както и инфраструктурната им равностойност;

32.  Призовава ТИС да гарантира, че органите на САЩ координират с предложената директива на ЕС относно лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции (директивата относно AIFM), за да се избегне регулаторния арбитраж;

33.  Призовава ТИС да разгледа въпроса за институциите, считани за "прекалено големи, за да фалират" и подкрепя предложенията на Г-20 за планове за подкрепа, насочени към "запазването на жизнеността" на международни предприятия от значение за системата; счита, че важните за системата финансови институции следва да подлежат на по-стриктни изисквания за разкриване на информация, по-конкретно на ограничения на принципа за търговската тайна, така както предприятия с доминираща позиция на пазара могат да бъдат подчинени на политиката на ЕС в областта на конкуренцията;

34.  Подкрепя призива на Г-20 за ускоряване на сближаването на счетоводните стандарти; приканва настоятелно ТИС да призове Съвета по финансово-счетоводни стандарти (FASB) и Съвета по международни счетоводни стандарти (IASB) към споразумение за единен пакет от висококачествени глобални счетоводни стандарти и към завършване на процеса на своето сближаване до юни 2011 г. подчертава, че IASB следва да продължи реформата на своето управление;

35.  Настоятелно призовава ТИС да настоява органите на САЩ да спазват своята пътна карта по отношение изискването за потребителите в САЩ да прилагат Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО); припомня своето искане за това, че до вземането на решение от САЩ за приемане на МСФО, изискващо от потребителите в САЩ да прилагат МСФО, Комисията по ценните книжа и фондовите борси да признае, че така, както са приети от Европейския съюз, МСФО са еквивалентни на Общите счетоводни принципи на САЩ; настоятелно призовава ТИС да насърчи разработването на система на отчитане на мултинационалните групи, представяща разбивка по държави;

36.  Изразява надежда, че ТИС ще настоява за промяна на застрахователния надзор в САЩ, която ще даде възможност на ЕС да признае режима на застрахователния надзор в САЩ за еквивалентен при условията, определени в Директивата за платежоспособността ІІ; счита, че инициативата за създаване на Национална служба по застраховането би подобрила сътрудничеството между ЕС и САЩ; призовава ТИС да гарантира, че органите в САЩ ще подобрят застрахователния надзор на федерално равнище, като при необходимост отделят данъчните и други въпроси от чисто надзорните аспекти;

37.  Приветства разрастването на Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация (ГФПОИ) и счита за обещаваща стъпка факта, че всички 87 държави, участващи в ГФПОИ, са изразили съгласие да приемат стандарта на ОИСР за обмен на данъчна информация; настоятелно призовава ТИС да гарантира, че ЕС и САЩ ще демонстрират своето общо глобално лидерство, като осигурят въвеждането на необходимите стимули, включително санкции, до март 2010 г., както и че за всички участници се въвежда бързо програма за партньорска проверка за оценка на напредъка, като счита, че тази рамка трябва да бъде засилена с цел борба с укриването и избягването на данъци; подчертава, че автоматичното информиране следва да бъде стандарт по всички транснационални данъчни въпроси;

38.  Вярва, че обмена на най-добри практики в областта на корпоративната социална отговорност (КСО) между ЕС и САЩ ще има значително отражение върху поведението на предприятията в областта на КСО и върху тяхното позитивно обвързване със социални и свързани с околната среда въпроси; вярва, че сътрудничеството в областта на регулирането следва да вземе предвид по-строгата регулаторна рамка на ЕС по отношение на директивата за капиталовите изисквания, по-специално относно политиките на изплащане на възнаграждения в сектора на финансовите услуги;

39.  Приветства заключенията на лидерите на Г-20;

ТИС и интелектуална собственост

40.  Призовава на предстоящото заседание на ТИС да се насърчи стратегическото трансатлантическо сътрудничество в областта на защитата на интелектуалната собственост при пълно спазване на основните права и гражданските права на гражданите; подчертава, че разпространението на технологии не трябва да нарушава системата на защита на интелектуалната собственост, която гарантира способността за поемане на финансови и стопански рискове, присъщи на иновационния процес;

41.  Припомня на ТИС, че информационното общество е основен стълб на трансатлантическото икономическо пространство, който се основава на достъпа до знание и на нов модел на защита и споделяне на цифрово съдържание, като се спазва принципът на пропорционалност;

ТИС и защита на потребителите

42.  Призовава ТИС да насърчава съвместните действия, така че да се гарантира, че третите държави, и по-специално Китай, повишават своите производствени стандарти, за да изпълнят изискванията за сигурност на ЕС/САЩ, особено за играчките, и да се осигури стриктно прилагане от двете страни на Атлантика на законите за безопасността на продуктите, особено на играчките, както и да се провеждат по-щателни инспекции на национално равнище;

43.  Призовава Комисията да разработи по-мощни и по-ефективни трансгранични механизми на сътрудничество по отношение на правоприлагането с цел свързване на системата на ЕС за предупреждение "RAPEX" за потребителски продукти, които съставляват сериозен риск за потребителите, със системата за предупреждение на американската комисия за безопасност на потребителските продукти и да включи дейностите на Мрежата за сътрудничество за защита на потребителите към съответните дейности на органите в САЩ;

44.  Предлага ТИС да одобри приемането на инструмент за сътрудничество с обвързващ характер, който да структурира и улесни обмена на информация относно безопасността на продуктите, както и разработването на обща програма за действия за сътрудничество;

45.  Призовава Комисията, с оглед на предстоящото заседание на ТИС и срещата на върха ЕС-САЩ, да ускори своята работа по твърде закъснялото двустранно споразумение за сътрудничество в областта на правоприлагането, като включи САЩ в обхвата на дейностите по правоприлагането в рамките на Регламента на ЕС сътрудничество за защита на потребителите(6) и Закона за безопасен интернет на САЩ;

46.  Призовава Комисията да работи с партньорите от САЩ с цел да се позволи на ТИС да проучва начините за засилване на защитата на потребителите при необходимото зачитане на цифровите права на потребителите, както и за съвместна работа по правилата за дефектни стоки;

Двустранна търговия - митнически въпроси, надзор на пазарите и сигурност на търговията

47.  Призовава ТИС да насърчи засилването на сътрудничеството между ЕС и американските митници и органи за пазарен надзор, така че да се предотврати достигането до потребителите на опасни продукти, и по-специално на опасни играчки;

48.  Призовава ТИС да изрази загрижеността на ЕС относно едностранната законодателна мярка на САЩ за стопроцентно сканиране на морските превозни контейнери, пътуващи за САЩ, приета от Конгреса на САЩ; счита, че ТИС би могъл да организира семинари в Брюксел и Вашингтон по въпроса за стопроцентното сканиране с цел постигане на по-добро разбирателство между законодателите на ЕС и САЩ и по-бързото достигане до взаимноприемливо решение на този проблем; призовава Комисията да изготви оценка за предстоящото заседание на ТИС, на потенциалните разходи за стопанските субекти и за икономиката на ЕС във връзка с тази мярка, както и за потенциалното отражение върху митническите операции;

49.  Изразява своята решимост да продължи призивите си към законодателните органи на САЩ – и призовава Комисията да направи същото в рамките на ТИС – за преразглеждане на задължението за стопроцентно сканиране на контейнерите, както и да развие сътрудничество със САЩ въз основа на управлението на риска, включително взаимно признаване на програмите за търговско партньорство на ЕС и САЩ, в съответствие с Рамката от стандарти SAFE на Световната митническа организация;

Взаимно признаване и стандартизация

50.  Призовава Комисията да се стреми, в контекста на предстоящото заседание на ТИС, към официално приемане на процедури за взаимно признаване на декларации за съответствие за продукти, спрямо които се прилага задължително тестване от трета страна, по-конкретно за ИКТ и електрическо оборудване, както и да настоява за взаимното признаване на законоустановените мерни единици, по-специално приемането на етикетиране само с метрични мерни единици на продукти на ЕС в САЩ, да разгледа стандартизацията заедно с американските органи и да създаде кръгли маси за обсъждане на стандартите, като се съсредоточи върху новаторските решения и действията за международна координация по въпроса;

Аспекти, свързани с околната среда и с общественото здраве

51.  Счита за изключително важно започването на диалог в ТИС относно новите храни и използването на нови технологии при производството на храни; подчертава своята загриженост във връзка с клонингите в животновъдството;

52.  Приветства факта, че правителството на САЩ е признало необходимостта от реформиране на Акта за контрол на токсичните вещества (TSCA); призовава ЕС и САЩ да си сътрудничат за създаването на регулаторна система в САЩ, чрез която да се постигне равнище на защита, съпоставимо с това на REACH;

Енергетика, промишленост и наука

53.  Призовава за сътрудничество в рамките на ТИС по всички въпроси, които засягат регулаторната среда за промишлените предприятия, като се следва подхода на "Законодателен акт за малките предприятия" на ЕС – "Мисли първо за малките" – при разглеждането на законодателство с трансатлантическо въздействие;

54.  Насърчава ТИС да разработи сътрудничество за обща енергийна стратегия, която да подпомага диверсификацията и да насърчава ефективна от екологична гледна точка икономика, така че да се увеличи сигурността на доставките; насърчава ТИС да подпомогне търсенето на сближаване на критериите за устойчивост на биогоривата;

55.  Призовава ТИС да стимулира сътрудничеството в областта на научните изследвания, така че да се използва по-добре потенциала на разширеното споразумение между ЕС и САЩ в областта на науката и технологиите;

Международна търговия

56.  Счита, че въпросите, свързани с достъпа до пазарите в трети държави, засягат както ЕС, така и САЩ; изразява своето убеждение, че ТИС може да играе важна роля при насърчаването на общия подход на ЕС и на САЩ при търговските им отношения с трети държави; призовава ТИС да работи за постигането на по-общ подход по отношение на новите споразумения за свободна търговия на САЩ и ЕС с оглед хармонизирането на тези споразумения, включително по отношение на социалните и екологични стандарти;

57.  Призовава ТИС да се занимае с правната рамка и техническите стандарти, така че да се реши проблемът с неясните правни условия, и в този контекст да се разгледат въпроси, свързани с договори, задължения или правната сигурност в САЩ;

Съдебно и полицейско сътрудничество, визи

58.  Изразява надежда, че на Министерската среща ЕС-САЩ, предвидена за 28 октомври 2009 г. във Вашингтон, ще бъде приета съвместна декларация относно полицейското и съдебното сътрудничество, в което по-специално да бъде включена сигурността на киберпространството;

59.  Припомня решимостта си да се бори срещу тероризма, както и твърдото си убеждение относно необходимостта от постигане на правилен баланс между мерките за сигурност и защитата на гражданските свободи и основните права, като същевременно се гарантира пълна защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни; потвърждава, че необходимостта и пропорционалността са ключови принципи, без които борбата срещу тероризма не може да бъде ефективна;

60.  Счита, че е необходима стабилна законова и политическа рамка за задълбочено сътрудничество между ЕС и САЩ по въпроси, свързани с правосъдието, свободата и сигурността, и че засиленото сътрудничество, включващо парламентарно и демократично измерение, е от съществено значение за ефективното посрещане на общите предизвикателства като борбата срещу тероризма и организираната престъпност, без да се нарушават основните права и принципа на правовата държава, както и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество, управлението на миграцията и защитата на правото на търсене на убежище и насърчаването на безвизовото движение между двете зони на всички добросъвестни граждани;

61.  В тази връзка припомня, че Европейският съюз се основава на принципа на правовата държава и че всеки трансфер на европейски лични данни към трети държави за целите на сигурността следва да е съобразен с процесуалните гаранции и правата на защита и да е в съответствие със законодателството за защита на данните на национално и европейско равнище;

62.  Припомня, че член 4 от трансатлантическото споразумение между ЕС и САЩ относно правната помощ, което ще влезе в сила на 1 януари 2010 г., предвижда предоставяне на достъп при поискване до целеви финансови данни посредством националните държавни органи и че това би могло да представлява по-стабилно правно основание за прехвърляне на SWIFT данни, отколкото предложеното временно споразумение;

63.  Отбелязва, че между ЕС и САЩ се водят преговори по временно споразумение относно трансфера на такива данни, което би било в сила за междинен период от не повече от 12 месеца въз основа на клауза за автоматично прекратяване, и че едно ново споразумение, по което се водят преговори, без да се нарушава предвидената в Договора от Лисабон процедура, ще трябва да включва напълно Европейския парламент и националните парламенти и да осигурява спазване на условията, предвидени в параграф 3 от неговата горепосочена резолюция от 17 септември 2009 г.;

o
o   o

64.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, Конгреса на САЩ, съпредседателите на Трансатлантическия законодателен диалог, съпредседателите и секретариата на Трансатлантическия икономически съвет.

(1) Приети текстове, P6_TA(2008)0192.
(2) Приети текстове, P6_TA(2008)0256.
(3) Приети текстове, P6_TA(2009)0193.
(4) Приети текстове, P7_TA(2009)0016.
(5) Приети текстове, P7_TA(2009)0028.
(6) Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност