Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2732(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0102/2009

Rozpravy :

PV 22/10/2009 - 12.1
CRE 22/10/2009 - 12.1

Hlasování :

PV 22/10/2009 - 13.1

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0059

Přijaté texty
PDF 264kWORD 49k
Čtvrtek, 22. října 2009 - Štrasburk
Guinea
P7_TA(2009)0059RC-B7-0102/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2009 o situaci v Guineji

Evropský parlament,

–   s ohledem na společné prohlášení zveřejněné dne 13. října 2009 Mezinárodní kontaktní skupinou pro Guineu v nigerijské Abuji,

–   s ohledem na trvající nestabilitu v oblasti řeky Mano, která traumatizuje místní obyvatelstvo,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Guineji,

–   s ohledem na prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ze dne 29. září 2009, týkající se násilí spáchané v Conakry (Guinejská republika),

–   s ohledem na rozpravu Parlamentu, která se konala dne 7. října 2009,

–   s ohledem na článek 122 jednacího řádu,

A.   vzhledem k převzetí moci vojenskou juntou, vedenou kapitánem Moussou Dadisem Camarou dne 23. prosince 2008, po úmrtí prezidenta Lansany Contého;

B.   vzhledem k tomu, že potlačení mírové demonstrace opozičních stran dne 28. září 2009 v den výročí referenda, které umožnilo zemi nezávislost, mělo podle informací za následek přibližně 100 až 200 mrtvých (přičemž vojáci odstranili množství mrtvých těl, aby zabránili jejich sečtení a neumožnili rodinám truchlit za svými blízkými) a více než 1000 zraněných, kulkami, nebo rozpáráním břicha bajonety, a že bylo zaregistrováno mnoho případů znásilnění;

C.   vzhledem k tomu, že došlo k bití, zranění a zatýkání představitelů opozice, novináři kritizující vládnoucí orgány jsou pronásledováni a že junta představuje reálné nebezpečí etnického konfliktu;

D.   vzhledem k hrůzným svědectvím o povstalcích používajících pažby pušek nebo bajonety ke znásilňování žen, zatímco jiné ženy byly zbaveny šatstva a připraveny o veškerou důstojnost a poté veřejně znásilněny, poníženy a zneuctěny bezpečnostními složkami;

E.   vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách se rovná válečným zločinům a zločinům proti lidskosti a že všichni pachatelé takových činů by měli být předvedeni před soud, aby se skoncovalo s jejich beztrestností;

F.   vzhledem ke článkům 8 a 9 Dohody z Cotonou o respektování lidských práv a demokracie, jejímž je Guinea signatářem;

G.   vzhledem k "plánu postupu" k dosažení přechodu k demokracii, stanovenému dne 27. července 2009 v souladu s článkem 96 dohody z Cotonou;

H.   vzhledem k tomu, že členové junty pocházející ze strany Národní rady pro demokracii a rozvoj se zavázali k uspořádání svobodných voleb co nejdříve, aniž by sami v těchto volbách kandidovali;

I.   vzhledem k tomu, že státní zástupce Mezinárodního trestního soudu zahájil předběžné posouzení situace v Guineji, aby zjistil, zda došlo ke zločinům spadajícím do kompetence Mezinárodního trestního soudu;

J.   vzhledem k tomu, že neodpovědné použití vojenské síly, která byla použita k represím vůči obyvatelstvu, diskredituje vojenskou juntu a její organizování přechodu země k demokracii prostřednictvím svobodných a spravedlivých voleb;

K.   vzhledem ke stanovisku Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS) a Africké unie a jmenování prezidenta Burkinabé Blaise Compaorého "usnadňujícím činitelem";

L.   vzhledem k tomu, že Mezinárodní kontaktní skupina pro Guineu (GIC-G), složená z diplomatů ECOWAS, Organizace spojených národů, Africké unie a Evropské unie a také z představitelů mezinárodních organizací, které dohlížejí na dodržování lidských práv, navštívila Guineu a vypracovala o své cestě shrnující zprávu;

M.   vzhledem k tomu, že Evropská unie a Guinea podepsaly smlouvu o partnerství v oblasti rybolovu v prosinci 2008(1), tedy několik málo dní před převratem, který umožnil Moussovi Dadisu Camaraovi dostat se k moci, první platba byla naplánována na 30. listopadu 2009;

N.   vzhledem k tomu, že ultimatum, ve kterém Africká unie přikázala veliteli Dadisu Camaraovi obnovit svůj závazek nekandidovat v příštích prezidentských volbách, vypršelo;

O.   vzhledem k výzvě, kterou adresoval ECOWAS mezinárodním společenstvím, aby rozmístilo v Guineji neutrální síly na ochranu obyvatelstva a opozice, a k výzvě (GIC-G) k úplnému embargu zbraní určených Guineji;

P.   vzhledem ke značnému nerostnému bohatství nacházejícímu se v oblasti Guineji, které představuje rozvojový potenciál; vzhledem k tomu, že organizace Transparency International zařadila Guineu mezi africké země s nejvyšší korupcí;

1.   odsuzuje krvavé a vražedné pronásledování neozbrojených demonstrantů a vyslovuje svou soustrast rodinám obětí;

2.   odsuzuje veškeré projevy sexuálního násilí proti ženám a dívkám, žádá vytvoření lékařské a psychologické pomoci pro oběti znásilnění a vyzývá Komisi, aby neodkladně zahájila speciální programy pro rehabilitaci žen, které se staly oběťmi násilí v Guineji;

3.   vítá komuniké Mezinárodní kontaktní skupiny pro Guineu po její schůzi ohledně guinejské krize, která se konala dne 12. října 2009 v Abuji, ve kterém žádá vojenskou juntu, aby "propustila všechny svévolně držené osoby, zejména ty, které drží v souvislosti s událostmi 28. září 2009" v Conakry, a přikazuje, aby byly do soboty 17. října 2009 stanoveny nezbytné podmínky k vyloučení členů této junty z prezidentských voleb naplánovaných na leden 2010;

4.   vítá, že OSN ustanovilo nezávislou mezinárodní vyšetřovací komisi, která má za úkol zjistit, kdo je odpovědný za masakr, a vítá zahájení předběžného šetření Mezinárodním trestním soudem, který by měl zajistit potrestání odpovědných osob;

5.   žádá, aby byla přijata veškerá opatření k zajištění bezpečnosti svědků a rodin obětí, které budou vyslyšeny mezinárodní vyšetřovací komisí;

6.   žádá juntu, která je u moci, aby dodržovala právo na svobodu myšlení, projevu a shromažďování, zejména právo pokojně se sdružovat tak, jak je uvedeno ve Všeobecné deklaraci lidských práv;

7.   domnívá se, že pouze vláda, která by vzešla ze svobodných a spravedlivých voleb, je legitimní a schopná hájit zájmy země z dlouhodobého hlediska;

8.   přeje si ustavení přechodné vlády, která by zahrnovala hlavní část opozice a měla by na starost přípravu prezidentských a legislativních voleb;

9.   vyzývá Radu, aby přijala "odpovídající opatření" uvedená v článku 96 Dohody z Cotonou a zvážila možnosti, jak naložit s požadavkem Hospodářského společenství států západní Afriky o zajištění mise na podporu afrických sil při ochraně obyvatel, aby těmto silám byly poskytnuty nezbytné zdroje a mohly plnit své poslání, a o zajištění dlouhodobé civilní mise, jejímž cílem by bylo pomáhat s organizací těchto bezpečnostních složek;

10.   vyzývá Africkou unii, aby ve spolupráci s Hospodářským společenstvím států západní Afriky uvalila přísné sankce proti členům vojenské junty a zároveň prostřednictvím komise pro zjištění pravdy a usmíření uspořádala dialog na celostátní úrovni;

11.   vyzývá všechny státy, aby v souladu s postojem GIC-G ukončily mezinárodní dodávky vojenských a policejních zbraní, munice a dalšího vybavení, které by guinejské bezpečnostní složky mohly použít k porušování lidských práv;

12.   lituje, že jak státní, tak i soukromé čínské společnosti jsou z velké části lhostejné vůči lidským právům občanů Guineji, do níž investují peníze;

13.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, orgánům Africké unie a společenství ECOWAS, a také juntě, která je v Guinejské republice u moci.

(1) Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční vyrovnání podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o rybolovu při pobřeží Guiney pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2012 (Úř. věst. L 156, 19.6.2009, s. 40).

Právní upozornění - Ochrana soukromí